Open Vld Alken investeert in een schonere en gezondere gemeente

10.06.2018 | # # # # # # # 
Deel dit bericht
Allemaal Alken

Met Open Vld in de meerderheid heeft Alken op vlak van duurzaamheid heel wat belangrijke beslissingen genomen. De voorbije jaren is onze gemeente er schoner én groener op geworden.  We zijn fier op wat we de voorbije 6 jaar op vlak van duurzaamheid hebben bereikt. Investeren in een schonere en dus gezondere Alken? Wij praten daar niet over. Wij doen dat gewoon! Allemaal voor Alken!

Open Vld levert de minister op het Vlaamse departement Energie en dat heeft iedereen geweten. Het pad was nooit zo geëffend voor schone en groene energie als vandaag. Er wordt hard gewerkt aan een energieomslag waarbij iedereen, gezinnen én bedrijven, er beter van worden.

Ook lokaal mogen we fier zijn op ons groen palmares:

  • Investeren in energie- en klimaatbewustwording met informatieavonden en projecten zoals de Klimaatbende in de Alkense scholen.
  • Installatie van laadpalen voor elektrische voertuigen op openbare parkings.
  • Planning windturbineproject TD.
  • Verbetering van de waterkwaliteit van de Herk.
  • Inzetten op afvalvermindering en recyclage door de integratie van ondergrondse glascontainers en de vervanging van plastic door papier.
  • Biodiversiteitsstimulatie via plantenbedelingenedelingen, bebossing, aanleg bloemen- en bijvriendelijke velden.
  • Inlassen van subsidies voor energiebesparende woningen.
  • Integratie van een ecologisch maaibeheer en opmaak van een klimaatvriendelijk bomenplan voor Alken.
  • Oprichting van samenwerkingsverbanden met ecologisch-gerichte organisaties.
  • Aanbreng van duurzame energiesystemen in de openbare gebouwen en aankoop van uitstootvriendelijk dienstvervoer.

Meer weten over waar Open Vld Alken voor staat? Ga naar www.allemaalalken.be