Voorstelling bijvriendelijk Beiserenveld in Alken

23.04.2017 | # # # # 
Deel dit bericht

In Alken mochten we op 23 april het vernieuwde Beiserenveld voorstellen, een ecologische hoogstamboomgaard die bijvriendelijker ingericht is en beheerd wordt. Ook vanuit de provincie wordt er ingezet op een betere toekomst voor de bijen.

Het is ondertussen wel geweten: wilde bijen hebben problemen. De voornaamste redenen zijn het verlies aan leefgebied door een intensiever landgebruik, de versnippering van ons landschap en het gebruik van bepaalde middelen en pesticiden. Om dit probleem aan te pakken, kan iedereen een steentje bijdragen. Limburg draagt hier een belangrijke verantwoordelijkheid in. Recent onderzoek toont aan dat Limburg “een echt wilde bijenprovincie” is met 260 soorten, waarvan 55 typisch Limburgse soorten. 

Als provincie vinden we het om verschillende redenen belangrijk om dit soort initiatieven te steunen. Aan de ene kant vinden we natuurbehoud natuurlijk ontzettend belangrijk. Mede dankzij onze subsidies kon deze ecologisch waardevolle boomgaard en haar omgeving bijvriendelijk ingericht en beheerd worden.

Aan de andere kant vinden we het belangrijk dat de hele bevolking kan bijleren en ontdekken wat deze diertjes betekenen voor onze natuur. We willen de problematiek van de wilde bijen in de kijker zetten en effectief iets doen voor deze bestuivers. “Iets voor de bijen doen” kost niet altijd veel werk en tijd. Iedereen kan zijn steentje bijdragen, bijvoorbeeld door een bijenhotel te maken. Met kleine, maar juiste, ingrepen komen we al ver.

Dankzij de samenwerking van het gemeentebestuur, Natuurpunt Alken, het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw met de steun van Landelijke Gilde Alken, imkersbond ’De Vlijtige Bestuivers’, Basisschool Terkoest en KVLV Terkoest openen we in Alken een bijvriendelijk Beiserenveld en werken we mee aan een betere toekomst voor de wilde bijenpopulatie. 

Bijvriendelijk Beiserenveld Bijvriendelijk Beiserenveld