“Limbrug is de brug tussen mensen. Ik geloof rotsvast dat de grootste kracht ontstaat wanneer we samenwerken.”