Ondergrondse glascontainers voor Alken – Sint-Joris

02.03.2018 | # # # # # # 
Deel dit bericht
Glascontainers Alken

Dat het thema ecologie erg leeft bij de Alkenaren, bewijzen de vele kleine en grote klimaatinitiatieven waar de gemeente zich achter schaart. Zo sloot Alken zich als eerste aan bij de Klimaatbende en werden er recent nog aan Bengelbeemd 4.300 bomen geplant in het kader van het initiatief ‘Forest In One Day’. Na de aansluiting bij de Statiegeldalliantie, vormen de vervanging van twee bovengrondse glascontainers door ondergrondse containers, in samenwerking met Limburg.net een nieuw wapen in de strijd tegen de zwerfvuilproblematiek.

Goed Plan voor Alken
Het voorstel om de glascontainers te vervangen door ondergrondse containers, was al langer opgenomen in ons ‘Goed Plan voor Alken’. Dit om verschillende redenen. Niet alleen zorgen ondergrondse glascontainers voor een netter straatbeeld – mensen zijn minder geneigd om te sluikstorten rond ondergrondse containers-, bovendien trekken ze in de zomer veel minder insecten aan. Door de containers onder de grond te plaatsen, is er daarnaast ook minder geluidshinder. Om te zorgen voor een vlotte bereikbaarheid, hebben de medewerkers van de technische dienst klinkers gelegd rond de containers.

Wit bij wit, kleur bij kleur
Glas sorteren is goed voor het milieu, omdat het een grondstof is dat perfect gerecycleerd kan worden, indien er aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. Van wit glas wordt nieuw wit glas gemaakt, maar van gekleurd glas kan je geen wit glas maken en andersom. Daarom is het zo belangrijk per kleur te sorteren: om het glas een nieuw leven te schenken.

Het Alkense schepencollege gaf alvast het goede voorbeeld!