Open Vld herverkiest Igor Philtjens als gedeputeerde

08.11.2018 | # # # # # 
Deel dit bericht

Tijdens de bestuursvergadering van Open Vld Limburg afgelopen dinsdag hebben de bestuursleden unaniem gekozen om mij voor de komende 6 jaar opnieuw aan te stellen als gedeputeerde voor de bestendige deputatie. Om zo ook de volgende 6 jaar, met dezelfde drive en enthousiasme, weer het verschil te mogen maken in het provinciebestuur.

Voorbije legislatuur
In 2012 kreeg ik een eerste keer het vertrouwen van het partijbestuur om Open Vld te vertegenwoordigen in de deputatie. In de afgelopen zes jaar is er veel gebeurd. Ford Genk werd gesloten, waarna het SALK-plan is uitgerold. Onze economie boomt, de werkloosheid was nooit lager en er zijn nog nooit eerder zoveel vacatures geweest. Open Vld heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Op alle beleidsniveaus.

Ik heb de afgelopen 6 jaar mijn verantwoordelijkheid genomen in de deputatie. Toerisme is economie van de vrije tijd geworden. Een economische sector die jobs en welvaart oplevert voor de Limburgers. Ook staat Limburg internationaal op de kaart, onder andere door Fietsen door het Water. Niet alleen trekken projecten als deze veel toeristen aan, bovendien profiteren Limburgse bedrijven die in het buitenland investeren daarvan en trekt het bedrijven aan om zich hier te komen vestigen. We hebben cultuur in onze regio verankerd en de basis gelegd waarop steden, gemeenten en organisaties verder kunnen bouwen. Bokrijk ontdoet zich meer en meer van het oubollig imago en is een referentie op vlak van vakmanschap. Heel Vlaanderen kijkt hiervoor naar Limburg.

We mogen dus zeker spreken van een succesvolle voorbije zes jaar. Op dat elan hoop ik verder te werken, samen met de steun van de partij.

Vooruit kijken
Maar het werk is nog niet af. Er zijn nog veel uitdagingen waarvan ik geloof dat een provinciaal bestuur een meerwaarde kan betekenen. De belangrijkste uitdaging is misschien wel de vraag hoe we van de provincie een moderne, slanke, efficiënte organisatie maken die ten dienste staat van onze steden en gemeenten. Een opdracht die ik, naast zoveel andere ambities, graag verder wil aanpakken.

Afslanking provinciebestuur
Voor de komende legislatuur zijn er geen zes, maar slechts 4 gedeputeerden. Voor CD&V zijn Inge Moors en Tom Vandeput aangeduid als gedeputeerden. Wie gedeputeerde is voor N-VA is nog niet officieel bekend. Het aantal provincieraadsleden daalt van 63 naar 31.

Ik kijk er naar uit om samen met de bestendige deputatie en de partij de toekomst van Limburg vast te pakken en dingen in beweging te brengen.