Ondernemersprogramma van 20 miljoen euro versterkt de veerkracht van de toeristische ondernemers

17.03.2021 | # # # # # # # 
Deel dit bericht

De corona-crisis heeft geleid tot het ontstaan van een ‘nieuwe normaal’. Covid 19 heeft niet alleen gezorgd voor disruptieve organisatie van onze sociale contacten, onze vrijetijdsbesteding, onze manier van consumeren,… Corona heeft ook gezorgd voor een groter bewustzijn en een grotere waardering van alles wat dichtbij in de eigen provincie is. De korten keten, het winkelhieren, daguitstappen en de dichtbijvakanties zitten duidelijk in de lift.

Dichtbijvakantie is een blijver
Corona heeft gezorgd voor een snelle transitie van de toeristische markt. De toeristische sector noteert een grote groei van de vraag naar een vakantie in eigen land en regio. En Limburg scoort op dit vlak zeer goed. Wij hebben dan ook veel te bieden: uitgebreide natuur en landschappen, open ruimte, interessant erfgoed, een prachtig platteland,… En dit alles duurzaam ontsloten met het nergens geëvenaard fietsroutenetwerk en met aanlokkelijk wandelroutes. Het verbod op niet-essentiële reizen naar het buitenland is natuurlijk een factor die meespeelt. Maar we geloven dat die aandacht voor een dichtbijvakantie duurzaam is, ook na Corona en alle veiligheidsmaatregelen.

De voorbije krokusvakantie is hiervan een voorbode. Het lenteweer van het laatste vakantieweekend heeft nog vele last minutes op geleverd die de bezettingscijfers van de Limburgse logies sterk hebben doen stijgen. Met bijna 90.000 fietsers zijn op het fietsroutenetwerk 4 keer meer fietsers dan vorig jaar tijdens de krokusvakantie geteld. En op jaarbasis zijn er vorig jaar 20 % meer fietsers op het fietsroutenetwerk geteld.

Sterk ondernemersprogramma
Limburg was al top als dichtbijvakantie. Nu liggen er kansen om die positie nog te versterken. Ondernemers en overheid moeten die kansen nu samen vastpakken voor het herstel en de verdere groei van de sector. Ondernemers zijn doorzetters en tonen steeds grote veerkracht. Met de provincie Limburg en Toerisme Limburg zorgen we voor de olie opdat de veer niet breekt. Met een budget van 20 miljoen euro komen de provincie Limburg en Toerisme Limburg met een sterk ondernemersprogramma op diverse niveaus. De diverse acties vormen samen een geïntegreerd en uniek aanbod.

Professionaliseringstrajecten
Het eerste niveau wordt gevormd door de professionaliseringstrajecten. De uitbaters van logies en fietscafés krijgen in deze gratis trajecten professioneel advies. Samen met experten wordt gezocht naar groeikansen voor de eigen onderneming. Die kansen zijn bijvoorbeeld een betere marktpositionering, een transparante kostprijscalculatie, een sterkere customer journey,… Dit alles wordt vastgelegd in een groei- of kansenplan. De provincie Limburg geeft voor de uitvoering van dit plan financiële impulsen. Reeds 140 logiesuitbaters hebben dit traject gevolgd. Momenteel wordt een soort vervolmakingsprogramma voorbereid voor logiesondernemers die de trajecten al hebben gevolgd. Ook de uitbaters van fietscafés kunnen nog dit voorjaar een dergelijk traject volgen.

Investeringen in beleving
Het tweede niveau van het programma focust op investeringen in beleving. Het beste souvenir van een vakantie zijn niet allerlei materiële prullaria, maar de herinneringen. Via beleving kunnen we zorgen voor authentieke herinneringen. Met investeringssubsidies ondersteunen we de Limburgse logies dan ook om de beleving voor hun gasten op een hoger niveau te tillen. Vele logiesuitbaters hebben van deze ondersteuning al gebruik gemaakt. Meer dan 1 miljoen euro subsidies zijn reeds toegekend. Deze middelen werken als een echte hefboom want deze impuls heeft gezorgd voor meer dan 2 miljoen euro nieuwe investeringen in beleving. Binnenkort kunnen ook de fietscafés gebruik maken van een dergelijke impulsfinanciering.

Creatieve ondernemerszin prikkelen
Het nieuwe Leisurefonds vormt het sluitstuk van het provinciaal ondernemersprogramma. Met dit fonds stimuleren we innovatie in de toeristische sector door sectorale of cross-sectorale bedrijfssamenwerking. Succesvolle en duurzame innovatie wordt niet gemaakt in labo’s maar door de ondernemers zelf. Met het Leisurefonds prikkelen we de creatieve ondernemerszin. Ondernemers met creatieve ideeën op het vlak van beleving, digitalisering of de benadering van diverse doelgroepen kunnen een ondersteuning van maximaal 15.000 euro ontvangen. Hiermee kan een businessplan worden uitgewerkt. Daarna voorzien we nog eens 110.000 euro voor de uitvoering ervan.

Grootschalige promotiecampagne en samenwerking over de provinciegrenzen heen
Alsof dit nog niet volstaat  lanceert Toerisme Limburg binnenkort een grootschalige promotiecampagne om een vakantie in Limburg te boeken. Toerisme Limburg participeert ook in het impulsprogramma van Toerisme Vlaanderen.  Ook de ontwikkeling van het Fruitspoor tot een topbelevingsroute in Haspengouw staat in de steigers. Die route doorheen de grootste boomgaard van Europa verbindt de rijkdom van het religieus erfgoed van Sint-Truiden en het grootse verleden van Borgloon als centrum van het Graafschap Loon met Tongeren, de eerste stad van het land. De route zal ongetwijfeld zorgen voor een grote toeristische impuls.

De vrijetijdseconomie is een economische speerpunt en creëert 10 % van de Limburgse werkgelegenheid. De sector creëert economische welvaart maar zorgt tegelijkertijd ook voor levenskwaliteit voor de Limburgers. De komende jaren schakelen we nog een versnelling hoger in de samenwerking tussen ondernemers, provincie en gemeenten in de verdere uitbouw van de Limburgse vrijetijdseconomie. Zodat we nog meer kunnen genieten van Limburg en van elkaar.

Het artikel lees je ook hier in het ledenmagazine van Unizo Limburg.