Reis je mee? Waarnaartoe? Naar Morgen!

01.04.2021 | # # # # # 
Deel dit bericht
Reizen Naar Morgen

Het verleden kennen om het heden te begrijpen en om de toekomst te kunnen zien. Deze stelling gaat ook op voor het toerisme.

Reizen maar dan duurzaam
Voordat de COVID-19-pandemie uitbrak, leidde de excessen van het massatoerisme reeds tot het besef dat toerisme in de toekomst anders moet. Geen enkele plek of regio is immers gebaat met toeristen die er de natuurlijke en culturele rijkdommen leegzuigen. Toerisme is en zal ook in de toekomst een belangrijke economische sector blijven, maar niet tegen élke prijs. Naar het voorbeeld van de voedings- en autosector zal ook de toeristische sector zich een meer duurzaam jasje dienen aan te meten.

De Reizen naar Morgen-filosofie vertrekt vanuit die duurzaamheids-gedachte en wordt ook in Limburg volmondig onderschreven. Het toerisme is een belangrijke economische motor voor onze provincie, maar is tegelijkertijd meer dan economische groei alleen. Het toeristisch verhaal in Limburg schrijven we vanuit een respect en liefde voor de eigen streek, de Limburgers en de Limburgse identiteit. Daarom stap ik af van het begrip ‘toerist’ en ga ik, samen met Toerisme Limburg op zoek naar ‘gasten’ die een duurzame en authentieke reisbeleving verkiezen.

“Toerisme is en zal ook in de toekomst een belangrijke economische sector blijven, maar niet tegen élke prijs.”

Florerende bezoekerseconomie
Een toerisme waar alle betrokkenen beter van worden, de gasten, de bewoners en de lokale ondernemers. Om deze nieuwe vorm van toerisme te verwezenlijken, streeft Toerisme Limburg samen met de toeristische partners én de Limburgers het gezamenlijke doel van een kwalitatief en betekenisvol toerisme. Hierbij omarmen we nieuwe, digitale toepassingen opdat we komen tot duurzame toeristische verplaatsingen en een moderne ontvangst en begeleiding van de gast. Het leisurefonds, de professionaliserings- en de boostertrajecten zijn concrete instrumenten die de provincie Limburg hiervoor inzet.

“De pandemie bevat zonder twijfel de opportuniteit om het toerisme opnieuw te definiëren en zo te voorkomen dat de toerisme-industrie het slachtoffer wordt van het eigen succes.”

Limburgse gastvrijheid niet over-exploiteren
Een toerisme dat een positieve balans brengt voor de reiziger én de gastheer, dat is Reizen naar Morgen in één zin samengevat. De pandemie bevat zonder twijfel de opportuniteit om het toerisme opnieuw te definiëren en zo te voorkomen dat de toerisme-industrie het slachtoffer wordt van het eigen succes. Een spreiding van de bezoekers in tijd en ruimte is één van de nieuwe pistes, die we ook in Limburg nader zullen bestuderen. De zomermaanden zijn voor veel gasten aantrekkelijke reismaanden, toch moeten we komen tot een 365-dagen toerisme. Het conferentietoerisme enerzijds en het aanbieden van een gevarieerd all year round-belevingsaanbod vormen hierin belangrijke aanzetpunten.

Limburg ervaart geen toeristische druk zoals Amsterdam of Barcelona, maar in de bloesemmaanden wordt de draagkracht van bepaalde plekken in Limburg maximaal uitgedaagd. Als beleidsmakers moeten we ervoor hoeden dat deze lokale draagkracht niet afbrokkelt. Want toerisme kan slechts duurzaam zijn indien het kan rekenen op een stevig lokaal draagvlak. Tegelijkertijd kan toerisme mensen en plekken in positieve zin transformeren. De opwaardering van bijzondere en streekeigen landschapselementen is vaak te danken aan hun toeristische charme.

“Toerisme staat niet los van de gemeenschap; een florerende plek zal zich weerspiegelen in tevreden gasten én gemeenschap.”

De ultieme reisbeleving is betekenisvol
De ultieme vorm van reizen is een vrijetijdsbeleving waarbij de gemeenschap en haar gasten elkaar wederzijds inspireren en de liefde voor een plek met elkaar delen. De inwoners voelen zich gast in eigen streek en de bezoekers worden ambassadeurs. Toerisme staat bijgevolg niet los van de gemeenschap; een florerende microkosmos (plek) zal zich weerspiegelen in tevreden gasten én gemeenschap.

Toerisme verenigt mensen. De filosofie van Reizen naar Morgen betracht impactvolle ervaringen voor de gast én de gastheer. Dergelijke ervaringen kunnen we enkel bieden indien we de lokale rijkdom op het gebied van natuur, cultuur en identiteit naar waarde schatten en op duurzame wijze betrekken in het toeristisch verhaal. Op deze manier vergroten we de veerkracht en weerbaarheid van de toeristische sector en het welbevinden van gast en gastheer.

Laten we van Limburg een gezonde en productieve plek maken waar mensen gelukkig zijn.
Zo zorgen we ook bij onze gasten voor verwondering en zorgzaamheid voor onze provincie!