Provincie verleent 242.000 euro subsidie aan 15 Limburgse erfgoedprojecten

03.06.2019 | # # # # # 
Deel dit bericht
subsidie erfgoed

© Saskia Vanderstichele

Op woensdag 29 mei kende de deputatie van de provincie Limburg 242 367 euro subsidie toe aan 15 Limburgse onroerend-erfgoedprojecten. Het aantal toegekende subsidies in deze eerste ronde voor dit jaar, 15, duidt zowel op de noodzaak als op het succes van het reglement. De projecten zelf staan in voor een investering van 531 609 euro. Het provinciebestuur versterkt met 242 367 euro. Goed voor een totale investering van 773 976 euro, verdeeld over 15 projecten.

Meer dan beschermd erfgoed alleen
Met dit reglement en de geselecteerde projecten genereren provinciebestuur en de initiatiefnemers niet enkel investeringen die erfgoed en toerisme ten goede komen. Erfgoed vertelt ons wie we zijn, geeft ons identiteit. Om het de nodige hedendaagse relevantie mee te geven, is het belangrijk dat we raakvlakken creëren met andere sectoren, en via herbestemming, participatie en educatie het draagvlak vergroten.

Een meerwaarde voor toeristen ligt dan weer in beleving en betekenis, gekoppeld aan authentieke verhalen, aan plaatsen waarmee hij zich kan identificeren.

De geselecteerde projecten helpen mee die beleidskeuzes realiseren. Ze zetten in op maatschappelijke inbedding, betrokkenheid en beleving: drie aspecten die behalve een sterke bezienswaardigheid ook een duurzame toegevoegde waarde opleveren voor zowel bewoners als toeristen.

Een weerspiegeling van de variatie in ons erfgoed
Met deze subsidie ondersteunt het provinciebestuur sinds 2018 projecten die Limburgs onroerend erfgoed op zo’n vernieuwende en onderbouwde manier ontsluiten, raakvlakken genereren, betrokkenheid en inbedding vergroten. Vorig jaar werden er 12 projecten goedgekeurd, dit jaar zijn het er al 15 in de eerste ronde.

Het project “Vlaamse Meesters in Situ” van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen bijvoorbeeld belicht in Brussel en Vlaanderen een veertigtal schilderijen, beelden of andere kunstvoorwerpen van de Vlaamse Meesters op de plaats waar(voor) ze ooit werden gecreëerd. Dankzij deze subsidie zet het project ook drie Limburgse meesterwerken in de kijker: het Mariatabel in de Sint-Laurentiuskerk in Bocholt, de Meester van Elsloo in de Sint-Lambertuskerk van Neeroeteren en het werk van zilversmid Frederik Malders in de Sint-Catharinakerk van Maaseik.

Een “Rendierjagerpad” in Zonhoven creëert dan weer extra belevingswaarde bij en een draagvlak voor De Holsteen. Dit ensemble van 10 unieke prehistorische slijpstenen en de archeologische resten van een rendierjagersite ligt verscholen in het natuurgebied De Teut, maar krijgt nu de aandacht die het verdient. Het interactieve totaalproject combineert verhalen en avontuur, respecteert cultuur en natuur, is gedragen door de inwoners en initieert ook een participatieonderzoek.

Volgende deadline: 1 oktober 
Jaarlijks zijn er twee deadlines voor aanvragen: 1 april en 1 oktober. Projecten moeten ingaan op de zorg, het bewaren, het onderzoeken of het ontsluiten van onroerend erfgoed in de provincie Limburg. Lokale overheden, autonome gemeentebedrijven, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en kerkfabrieken, vzw’s en feitelijke verenigingen kunnen aanvragen indienen.

Voor meer informatie kun je terecht bij het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, 011 23 75 75, pcce@limburg.bewww.pcce.be/erfgoedsubsidie_onroerenderfgoed.

Het overzicht van de goedgekeurde projecten onroerend erfgoed (eerste ronde mei 2019) kan je hier terugvinden.