Provincie Limburg roept twee nieuwe erfgoedsubsidies in het leven

21.03.2018 | # # # # # # 
Deel dit bericht

Extra²

Vandaag keurde de Limburgse Provincieraad twee nieuwe subsidiereglementen goed waarmee het provinciebestuur een stimulans biedt aan publieksgerichte projecten en investeringen die het Limburgse onroerend erfgoed herwaarderen, ontsluiten, herbestemmen of beheren in een brede context. Eén subsidie dient voor projecten onroerend erfgoed en kleinere investeringen, één gaat op zoek naar uitzonderlijke investeringsprojecten.

Het provinciebestuur heeft het Limburgse erfgoed altijd beschouwd als een bron van authenticiteit, verbondenheid en samenwerking. Investeringen in erfgoed doen duidelijk veel meer dan het erfgoed bewaren. Ze versterken ons maatschappelijk weefsel, ze maken ons bewuster van wie we zijn en maken ons creatiever, innovatiever en weerbaarder.

Erfgoedprojecten kunnen de sector inspireren én het toerisme stimuleren
Investeringen in erfgoed inspireren ons om onze eigenheid uit te spelen naar het heden en de toekomst. Daarom zijn investeringen in erfgoed uitzonderlijk belangrijk. Wat is een regio zonder identiteit? Waar moet een bedrijf zich vestigen als het zich niet kan verbinden met de identiteit van een regio?

Het is bovendien van 2013 geleden dat het provinciebestuur nog een vergelijkbaar subsidiereglement voor erfgoedprojecten hanteerde. Van 2010 tot 2013 was er E-xtra met subsidies voor projecten en investeringen die kaderden binnen de regionale masterplannen voor erfgoed. Sindsdien waren er ook nog beperktere subsidies voor kleiner historisch erfgoed en voor activiteiten die pasten binnen grotere thematische projecten, zoals de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog in het project Limburg 1914-1918.

Initiatieven stimuleren
Nu zijn er dus twee nieuwe reglementen. Een voor ‘projecten onroerend erfgoed’, met daaronder ook ruimte voor kleinere investeringen, en E-xtra² voor ‘onderscheidende investeringsprojecten’. Met deze subsidies willen we meer initiatieven stimuleren die cultuur, erfgoed en toerisme verbinden en naar unieke producten vertalen.

Gespreid over 2018, ’19 en ’20 is er nu in totaal 1 746 928,98 euro gereserveerd voor de uitzonderlijke investeringsprojecten. Voor het nieuwe subsidiereglement voor projecten onroerend erfgoed en kleinere investeringen is er 155 000 euro voorzien in 2018.

E-xtra²
Het meest tot de verbeelding sprekende reglement is dat voor investeringsprojecten van meer dan 650 000 euro.

Het provinciebestuur gaat op zoek naar unieke projecten die willen investeren in een permanente en publieksgerichte infrastructuur of inrichting voor de herwaardering, de ontsluiting, de herbestemming, het beheer van onroerend erfgoed op een bovenlokaal niveau. Zo willen we mee nieuwe hefboomprojecten lanceren die het toerisme verhogen en bijdragen tot een duurzame ontsluiting van erfgoed. Geïntegreerde projecten krijgen voorrang. Met de klemtoon op innovatie en duurzaamheid.

 

Alle info over het reglement vind je op www.pcce.be