Nieuw overleg over verkoop begijnhof Hasselt

28.02.2017 | # # # # # 
Deel dit bericht
poort naar begijnhof Hasselt

“Uit de analyse van de beoordelingscommissie blijkt het enige bod op het begijnhof Hasselt onontvankelijk”, vertelt Igor Philtjens, gedeputeerde van Cultuur en Erfgoed. Ook inhoudelijk stellen de experten van de commissie zich vragen bij het voorstel van de Hasseltse universiteit. “Er is dus nieuw overleg nodig.”

Sinds enkele maanden stond het begijnhof Hasselt te koop. Met de nieuwbouw van het provinciale kunstencentrum  Z33 wil het Limburgse provinciebestuur 13 woningen en het poortgebouw op de begijnhofsite in Hasselt herbestemmen. “Daarmee willen we het begijnhof de grandeur geven die het verdient”, verklaarde gedeputeerde Igor Philtjens toen al. Bij het verstrijken van de termijn, op 27 januari 2017 om 14 uur, bleek er slechts één bod binnengekomen: van de UHasselt.

Onontvankelijk

De beoordelingscommissie, die zich over de verschillende biedingen dient te buigen, bestaat uit drie interne en vijf externe experten. In de procedure is bepaald dat hier minimaal een architect, een deskundige inzake onroerend erfgoed, een deskundige inzake herbestemming van erfgoed en een jurist moeten zetelen. Het comité, met onder meer voormalig Vlaams Bouwmeester Bob Van Reeth, ererector Marc Vervenne van de KULeuven en architecte Hilde Daem, velde een oordeel over het voorstel van de universiteit: het bod op het begijnhof Hasselt is juridisch onontvankelijk.

De Hasseltse universiteit kon de noodzakelijke twee referenties in het herbestemmen van erfgoed niet voorleggen. De oplossing lag voor hen in het opzetten van een tijdelijke handelsvereniging met LRM, de Limburgse investeringsmaatschappij. Op zo’n korte tijd bleek dat ondoenbaar voor het bestuur dat openbaar moet aanbesteden.

Overleg met alle partijen

Ondanks de afwijzing nam de werkgroep het bod van de universiteit ook inhoudelijk onder de loep. “De verkoopprocedure is gestopt doordat er niet voldaan is aan de juridische verplichtingen. Uit het dieper onderzoek van de commissie kwamen ook inhoudelijke vragen naar boven. Om vooruit te kunnen, wil ik volgende week alle partijen, de stad Hasselt, UHasselt, LRM, deputatie en de expertencommissie samenbrengen voor overleg”, eindigt gedeputeerde Igor Philtjens op een positieve noot.

> Lees de artikels in de krant (.pdf)