Bokrijkabonnement voor Limburgse gezinnen in armoede

23.01.2021 | # # # # 
Deel dit bericht
kansarmoede

Ontspanning is een basisrecht voor iedereen. Ook mensen met een beperking of met weinig financiële middelen hebben hier vanzelfsprekend nood aan. Bokrijk wil een plek zijn waar iedereen zich thuis kan voelen en op een gelijkwaardige manier kan genieten van de natuur, de speelmogelijkheden, het erfgoed en allerhande activiteiten. Dit is van maatschappelijk belang. Soms is er een extra steuntje in de rug nodig om dit mogelijk te maken. In samenwerking met de mutualiteiten CM, LMPlus, het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds, Partena en het Neutraal Ziekenfonds bieden we daarom gratis Bokrijkabonnementen aan voor Limburgse gezinnen die zich in een situatie van kansarmoede bevinden.

Inclusieve aanpak
Bokrijk ging in gesprek met het Kinderarmoedefonds van de Koning Boudewijnstichting over de manier waarop deze doelgroep het best bereikt kan worden. We kiezen ervoor om samen te werken met de mutualiteiten. Zij beschikken als neutrale instantie over de contactgegevens van de rechthebbenden. De meesten zijn ingegaan op onze vraag en we zijn hen hiervoor erg erkentelijk. Deze actie geldt specifiek voor mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds omdat hun inkomen te laag is. Het gaat hierbij zowel om grote gezinnen als om éénoudergezinnen, zo’n 3.200 in totaal. Bokrijk hoopt zo dat in de eerste plaats heel wat kinderen in armoede de kans krijgen om mooie ervaringen op te doen, en dit zowel in het eigen park als op talrijke andere plaatsen. Het Bokrijkabonnement biedt immers ook heel wat voordelen bij andere partners. Wie in aanmerking komt, ontvangt in de loop van januari een persoonlijke brief met de nodige informatie in de brievenbus.

Noël Slangen, voorzitter van het Kinderarmoedefonds van de Koning Boudewijnstichting, toont zich alvast verheugd over dit initiatief van Bokrijk. “Het abonnement dat de rechthebbenden zullen ontvangen, is identiek aan het abonnement dat Bokrijk aan gezinnen of bedrijven verkoopt. Mensen die met een armoedeproblematiek te maken hebben, worden dus niet op een andere manier benaderd. Met deze inclusieve aanpak geeft het provinciebestuur een sterk signaal, namelijk dat elk mens evenwaardig is als het om het recht op ontspanning gaat.”

Lees de artikels in de krant (.pdf)