Economie en toerisme houden stand in Corona-onderzoek ‘Corona Impact Monitor’

22.01.2021 | # # # # # # # 
Deel dit bericht
Corona Impact Monitor

© Raymond Lemmens

De Covid 19 pandemie heeft zonder twijfel een enorme impact op de Limburgse economie, samenleving en zorgverlening. Op economisch vlak is het beeld zeer wisselend: bepaalde economische sectoren zoals handel, horeca, toerisme, de evenementensector,… zijn zeer zwaar geïmpacteerd. Bedrijven in bepaalde andere sectoren hebben daarentegen groei laten noteren.

De gevolgen van de Coronacrisis worden meestal vertaald in de cijfermatige evolutie van de economische parameters. De Coronacrisis heeft echter niet alleen gevolgen op meso-niveau maar treft elk individu in zijn bewegingsvrijheid en sociale relaties. Iedereen heeft sinds maart 2020 zijn levenswijze moeten aanpassen. Die gedragswijzigingen en de individuele beleving van de Corona-crisis is eind vorig jaar door prof. Wim Marneffe van UHasselt, met steun van de provincie Limburg, onderzocht.

Winkelhieren en jobzekerheid
Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput: “In het onderzoek zijn ook vragen aan bod gekomen over thema’s met een provinciale relevantie. Zo blijkt dat de toegenomen tendens voor winkelhieren ook na de Coronacrisis zal blijven bestaan. Het kopen bij lokale handelaars is met 28% toegenomen. 38% van de ondervraagden geeft aan te blijven kopen bij lokale handelaars. Verder hebben vele ondervraagden een groot vertrouwen op het vlak van jobzekerheid. Bijna de helft van de Limburgers verwacht geen invloed van de Coronapandemie op de eigen tewerkstelling.”

Limburg blijft populaire keuze voor dichtbijvakantie
Ook is gepeild naar het toekomstig reisgedrag en de vrijetijdsbeleving van de Limburgers en de Vlamingen. Uit de onderzoeksresultaten blijkt overduidelijk dat Limburg zijn positie van populaire bestemming voor een dichtbijvakantie kan blijven claimen. Bijna de helft van de ondervraagden overweegt de komende 12 maanden een verblijf van minstens één nacht in eigen land. Limburg is dan vooral in trek bij de West- en Oost-Vlamingen en bij de Waalse landgenoten. Dit geeft een hoopvol perspectief voor onze toeristische ondernemers die door Corona zwaar zijn getroffen.

Corona Impact Monitor
Van begin oktober tot midden november 2020 namen 3.975 Limburgers deel aan de online bevraging. “Ons onderzoek is erop gericht om wetenschappelijk onderbouwde en verzamelde inzichten te bieden aan beleidsmakers, zodat zij op een evidence-based manier maatregelen kunnen uitwerken”, zegt professor Wim Marneffe van de onderzoeksgroep Beleidsmanagement van de Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen van de UHasselt. “Meerdere Limburgse gemeenten hebben aan het onderzoek meegewerkt. Met de onderzoeksresultaten kunnen zij eventueel nieuwe Corona-acties onderbouwen en differentiëren naar de beoogde doelgroepen zoals jongeren, senioren,…”

Tom Vandeput: “Met de deputatie zijn we ook ingestapt in dit onderzoek. Deze ongewone coronatijden noodzaakt de deputatie om verder te kijken dan de harde economische cijfers en de polsslag te blijven houden met onze Limburgse samenleving. Wij kunnen de Limburgse resultaten benchmarken met het Vlaamse gemiddelde omdat aan het Corona Impact Monitor-onderzoek ook respondenten uit de rest van Vlaanderen hebben deelgenomen. Dit onderzoek geeft ons alvast meer inzicht in de gedragswijziging en individuele beleving van de Limburgers van de Coronacrisis.”

Winkelhieren is een blijver
Uit het onderzoek blijkt dat 28% van de bevraagde Limburgers aangeven meer gekocht te hebben bij de lokale handelaars dan voor de Coronacrisis. In de rest van Vlaanderen ziet men een daling van 13%. Belangrijk is dat 45% van de ondervraagden aangeeft meer online te hebben gekocht. Tom Vandeput: “De campagnes voor winkelhieren hebben duidelijk effect gehad. En de klantenbinding lijkt een blijver. 38% van de ondervraagden stelt dat ze ook na de Corona-crisis bij de lokale handelaars zullen blijven kopen. Dit is hoopvol voor de sector die tijdens de pandemie zware klappen heeft gekregen.”

Jobzekerheid
8% van de Limburgers geeft een score van 7 op 10 of meer op de kans op jobverlies omwille van de Coronapandemie. Dit betekent dat 92% de kans op jobverlies laag tot zeer laag inschat. En bij jobverlies denkt bijna 60% binnen het jaar terug aan het werk te zijn. Tom Vandeput: “Dit zijn zeer bemoedigende cijfers. Limburgers hebben dus vertrouwen in de Limburgse economische veerkracht. Met SALKturbo gaan we die veerkracht aanwakkeren zodat de Limburgse economie terug kan rechtveren en op middellange termijn nog sterker kan worden.”

Digitale revolutie
Corona heeft gezorgd voor een versnelling van de digitalisering van de economie en de samenleving. De digitale geletterdheid is ook onderzocht. Tom Vandeput: “32% van de ondervraagden denkt dat ze na Corona meer gaan thuiswerken. Ook de digitale vaardigheden scoren relatief goed. Enkel bepaalde doelgroepen zoals de gepensioneerden en de niet-werkende hebben het moeilijke met de digitale transitie.”

Fietsen populairder dan ooit: het Limburgs fietstoerisme floreert
De bijna 4.000 bevraagden behouden vooral hun zin in buitenbeleving over aan de pandemie. 45% van de ondervraagden geeft aan dat ze omwille van Corona meer zijn gaan fietsen. Dat sluit ook aan bij de fietscijfers van 2020. Het Limburg fietsroutenetwerk noteerde tijdens de lock down van maart 2020 een stijging van 60%  van het recreatieve fietsers. Op jaarbasis noteren we een stijging van 25%.

Limburg top inzake fietsbeleving
Onze investeringen in het Limburgs fietsroutenetwerk komen nu goed van pas. Door de uitbouw van Limburg als een toeristische fietsprovincie kunnen we nu snel schakelen op de behoeften van de Vlamingen en de Limburgers. 54% van de Vlamingen geeft immers aan dat ze bij een toeristisch verblijf in eigen land wensen te fietsen. Limburg was al top inzake fietsbeleving en het percentage van 54% is een enorm marktpotentieel waar we zullen op inspelen met onze campagnes van Toerisme Limburg.

Bubbelvakanties blijven in trek
Je zou vermoeden dat we intussen uitgepraat zijn met de mensen in onze bubbel, toch blijkt dat we nog steeds ons eigen gezin verkiezen als reispartner. De overgrote meerderheid (73%) gaf aan enkel met het eigen gezin een vakantie te plannen, 1 op 3 ontdekt ons binnenland ook graag met vrienden en slechts 5% trommelt er de wandel – of fietsclub voor op.

Jongeren ontdekken Limburg
Ook studenten moesten hun vakantieplannen in het afgelopen jaar sterk herzien. Een opmerkelijk gevolg hiervan is dat deze groep nu ook ernstig verhoogde interesse vertoont in Limburg. 34% van de bevraagde studenten overweegt de provincie namelijk als reisbestemming voor een verblijf in eigen land. Ook bij gepensioneerden staat Limburg in de top 3.

Limburgs aanbod beantwoordt aan nieuwe trends
Het succes bij een jonger doelpubliek is een goed vooruitzicht. Het feit dat ook jongeren Limburg nu als vakantiebestemming overwegen, geeft aan dat ons aanbod beantwoordt aan de nieuwe trends. Jongeren zoeken naar betekenisvolle vakanties, met een goede mix tussen natuur, activiteit en cultuur, gekleurd door de lokale authenticiteit.

Cijfers mét perspectieven
De mooiste cijfers zijn die van de vooruitzichten voor het binnenlands toerisme. Bijna de helft van de respondenten overweegt in de komende 12 maanden een verblijf van minstens één nacht in eigen land te boeken. Ons land heeft veel te bieden, naast de kust en de Ardennen claimt Limburg een plaats in de top van Belgische bestemmingen. Bemoedigende cijfers dus, voor een sector die het momenteel zwaar te verduren heeft.

Vol vertrouwen vooruit kijken
De toeristische sector in Limburg heeft zich van zijn beste kant laten zien. Onze gastheren hebben in moeilijke tijden gekozen voor samenwerking, ze zijn onze gasten blijven ontvangen met de glimlach en ze blijven vernieuwen. Hierdoor hebben ze voor een groot deel hun lot in eigen handen genomen. We maken ons klaar om onze gasten weer als vanouds te verwennen. Ook in 2021 blijven we investeren in topbelevingen en er komen nieuwe nationale promotiecampagnes. Als Limburgers kijken we vooruit, vol vertrouwen in onze eigen sterktes.

Top 10 van maatregelen
Professor Wim Marneffe: “We hebben ook gepeild naar de meest gewenst maatregelen die de Limburgers wensen tijdens en na de Corona-crisis. Als eerste staat het aanpakken van de eenzaamheid en sociaal isolement bij de inwoners. 48% wil dat de overheid het winkelhieren stimuleert en 45 % wil dat er meer wordt ingezet op handhaving van de Corona-maatregelen. Ook het aanmoedigen van een bezoek aan de plaatselijke horeca en investeringen in fiets- en wandelpaden behoren tot de top 10 van meest gewenst maatregelen.”

Lees de artikels in de krant (.pdf)