Eerste pakket van maatregelen goedgekeurd door deputatie in kader van coronacrisis

09.04.2020 | # # # # 
Deel dit bericht
Deputatie Limburg

Uit de dagelijkse statistieken van het Nationaal Crisiscentrum blijkt elke dag opnieuw dat het Coronavirus onze provincie momenteel bijzonder hard treft. De deputatie leeft intens mee met de slachtoffers en hun familie en drukt haar innige deelneming uit voor alle overledenen. De deputatie heeft ook een diep respect en waardering voor alle zorgverleners en alle werknemers van essentiële diensten die dagelijks het beste van zichzelf geven. Om de Limburgers te ondersteunen, heeft de deputatie een eerste pakket van maatregelen goedgekeurd.  

Provinciale dienstverlening gegarandeerd
Ook de provincie is een essentiële dienst. Wij hebben de digitale transitie van het bestuur een versnelling hoger geschakeld zodat 80 % van de provinciale functies via telewerken wordt opgenomen. Hierdoor blijft de provinciale dienstverlening voor gezinnen en bedrijven gegarandeerd. Voor de niet-essentiële taken is tijdelijke werkloosheid ingeroepen.

Omgevingsvergunningen afleveren binnen de voorziene termijn
Dankzij de snelle herorganisatie van de provinciale dienst omgevingsvergunning in functie van de coronacrisis wordt alles in het werk gesteld om vergunningen zoveel mogelijk binnen de voorziene termijnen af te leveren (voor zover niet opgeschort door het nooddecreet) zodat investeringen geen nodeloze vertragingen oplopen. We stellen ook vast dat de afgelopen weken nog heel wat dossiers digitaal werden ingediend.

Provinciale belastingen later innen
De deputatie heeft ook beslist om de provinciale belastingen later te innen. De inning van de bedrijfsbelasting gebeurt normaal in juni. Die inning wordt uitgesteld naar het najaar. Het gaat om ruim 80.000 belastingaanslagen van zelfstandigen en bedrijven. Hierdoor kunnen zij langer beschikken over de liquiditeiten die broodnodig zijn voor de restart van de onderneming of om het omzetverlies te overbruggen. De aanslagen zullen pas begin november worden verstuurd.

Uitstellen gezinsbelasting
Ook de provinciale belasting voor gezinnen wordt uitgesteld. Naast bedrijven zijn ook vele Limburgers getroffen in hun gezinsinkomen. De deputatie heeft besloten om de provinciale gezinsbelasting ook tot het najaar uit te stellen. Het normaal belastingtarief is met 35 euro weliswaar beperkt maar elke beetjes helpen zodat ook de getroffen gezinnen terug een financiële buffer kunnen aanleggen.