Bokrijk stelt moestuintjes in het museum open voor vrijwilligers

05.01.2021 | # # # # # # # 
Deel dit bericht

Zelfoogsttuin

Naast de meer dan 12o historische monumenten en hun inboedel, de oude dierenrassen, de tradities en de verhalen behoort ook het groen  in het openluchtmuseum – boomgaarden, akkers en tuinen – tot de rijke erfgoedcollectie van Bokrijk. In totaal zijn er zo’n 29 moestuintjes verspreid over de drie museumdelen. Dit zijn echte volkstuintjes ‘avant la lettre’: gemotiveerde vrijwilligers kweken in de tuintjes onder meer vergeten groenten en mogen de opbrengst mee naar huis nemen. Hiervoor zoeken we nieuwe kandidaten. De bakkerij in het museum neemt in 2021 de verzorging van één van de tuintjes voor haar rekening. Je zal dus effectief kunnen proeven van wat enkele meters verderop groeit. Ook starten we met een zelfoogsttuin als proefproject.

Vrijwilligers gezocht
Initiatieven zoals volkstuintjes zijn tegenwoordig erg in trek. In Bokrijk bestaat deze manier van werken al langer. Sinds 2008 doet de groendienst van Bokrijk hiervoor een beroep op vrijwillige hoveniers. In 2019 ging het om een 120-tal personen. Met hun hulp toont Bokrijk op een historisch correcte manier de evolutie van de groententeelt in het museum. Dit zijn vooral mensen met groene vingers uit de omgeving van Bokrijk die zelf geen ruimte hebben voor een moestuin. Door buurtbewoners te laten meehelpen aan de uitbouw van het groenerfgoed laten we het dagelijkse leven binnen in het museum. Zij worden als het ware onze groenambassadeurs. Dit is dus een win-winsituatie voor beide partijen.

De hoveniers krijgen een stuk grond toegewezen en ontvangen bij de opstart een zadenpakket van bijvoorbeeld koolraap, snijbiet, pastinaak en rammenas. Ze staan in voor het kweken van de groenten, passend binnen het historisch karakter van het openluchtmuseum. Zo is het gebruik van plastic hulpmiddelen niet toegestaan. Ook het onderhoud van het tuintje en de onkruidbestrijding behoren tot de taken, in ruil voor de volledige opbrengst van de tuin. Dit gebeurt voor en na de openingsuren van het museum. Wie interesse heeft om in 2021 zo’n tuintje te verzorgen, kan zich nog tot en met 18 januari kandidaat stellen. Dit kan door een mail te sturen naar infobokrijk@limburg.be, met naam, adresgegevens en een korte motivatie of ervaring.

Korte keten
De uitbaatster van bakkerij Egt. The Slow Bakery zal de moestuin op het Erf Meeuwen voor haar rekening nemen. Deze bakkerij is op hetzelfde erf gevestigd, in de recent gerestaureerde schuur uit Meeuwen.  De groenten uit dit tuintje worden gebruikt in de zuurdesemproducten die de bezoekers bij Egt. kunnen kopen. Zo wordt het principe van de ‘korte keten’, het werken met ingrediënten van lokale telers, wel heel zichtbaar.

Zelfoogst
Daarnaast komt er een grote zelfoogsttuin van bijna 10 are in het Kempens museumdeel. Voor dit pilootproject werkt Bokrijk samen met de sociale tewerkstellingsplaats De Wroeter uit Kortessem. De Wroeter zorgt voor het zaaien, het onderhoud en de groei van de gewassen in de zelfoogsttuin. Tien gezinnen kopen een ‘oogstaandeel’, waarmee ze een jaar lang op regelmatige basis zelf hun groenten kunnen komen oogsten. Deze testcase is in eerste fase bedoeld voor de Bokrijkabonnees. Zij krijgen later informatie over de manier waarop ze zich hiervoor kunnen aanmelden.

Lees de artikels in de krant (.pdf)