Restauratie voor geschonken Sint-Jozefkapel in Lummen

28.03.2017 | # # # # # # 
Deel dit bericht
Restauratie erfgoed Sint-Jozefkapel

“Onroerend erfgoed is van onschatbare waarde voor onze Limburgse gemeenschap, zowel op religieus-historisch als op sociaal-cultureel vlak”, stelt gedeputeerde van Cultuur en Erfgoed Igor Philtjens. Niet voor niets kreeg, met ondersteuning van de provincie Limburg (Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, PCCE), de omgeving van de kapel in de Sint-Sebastiaanstraat recent een grondig onderhoud door het landschapsteam van het Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK). De kapel zelf zal op korte termijn ook opgeknapt worden.

Steentje bijdragen

In 2016 schonk de familie Dubois de kapel in de St.-Sebastiaanstraat aan het gemeentebestuur. De kapel werd gebouwd in 1883 en is toegewijd aan Sint-Jozef. De voorouders van de familie bouwden de kapel als dank voor de goede afloop van de geboorte van hun zoon Jozef. Vandaar ook de naam.

Concreet nam het landschapsteam de dennen weg, legden ze een paadje aan en plantten ze linden en een haagje. In de nabije toekomst plaatsen ze ook nog zitbanken. Het gemeentebestuur koos bewust om het geheel sober te houden, zodat de buurt zelf nog kan zorgen voor de aankleding van de kapel. Onder meer dankzij het subsidiereglement voor de instandhouding van klein waardevol, niet-beschermd Limburgs erfgoed zal de provincie Limburg ook hier haar steentje bijdragen aan de restauratie van deze waardevolle, maar niet-beschermde kapel.

Streekidentiteit

Om dit restauratieproject verder uit te werken volgt er nog een overleg tussen de gemeente en het PCCE.

Gedeputeerde van Cultuur en Erfgoed Igor Philtjens is alvast blij met de globale aanpak van deze waardevolle kapel: “Het niet-beschermd, klein historisch erfgoed vormt een wezenlijk onderdeel van de identiteit van de streek en verdient dan ook onze aandacht en ondersteuning. Met dit subsidiereglement kunnen we eigenaars en beheerders beter ondersteunen bij de instandhouding van ons patrimonium.”

Toekomstplannen

Ook de andere kapelletjes op openbaar domein mogen in de toekomst een restauratie verwachten. Hiervoor sloot het gemeentebestuur een overeenkomst met het Regionaal Landschap Lage Kempen via een ondersteuning van de provincie Limburg (Parkrangers). Lummenaar Roger Schepers inventariseerde alle kapelletjes. Bedoeling is dat al een groot aantal kapelletjes een eerste onderhoudsbeurt krijgen tegen mei. Voor de Sint-Annakapel in Mellaer stelt het gemeentebestuur binnenkort een studiebureau aan om een beheersplan in te dienen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.