PBL ontvangt papieren tijdschriftencollectie van de UHasselt

24.11.2016 | # # # # # 
Deel dit bericht
PBL

De Provinciale Bibliotheek Limburg zal een groot deel van de papieren tijdschriftencollectie van de Universiteit Hasselt opnemen in haar collecties. “Voor de PBL is dit een logische stap: ze zet op die manier in op haar bewaaropdracht voor gedrukte materialen enerzijds, maar anderzijds wordt ook het samenwerkingsverband met het hoger onderwijs in Limburg versterkt“, aldus gedeputeerde van Cultuur, Erfgoed en Toerisme Igor Philtjens.

Samenwerking Provinciale Bibliotheek Limburg en UHasselt

De UHasselt en de PBL werken al sinds 2007 samen, onder andere voor de gezamenlijke aankoop van collecties betreffende de studies Recht, de voorziening van rustige studeerplekken en een studielandschap voor rechtenstudenten in de PBL. In 2014 werd die samenwerking versterkt door aan alle studenten en docenten van de Universiteit Hasselt automatisch een lidkaart aan te bieden. In het kader van die samenwerking wordt nu een groot deel van de papieren tijdschriftencollectie van de UHasselt opgenomen in de bewaarcollectie van de PBL.

Collecties

Heel wat studenten en academisch personeel maken gebruik van de collecties van de PBL, die beschikt over een collectie van meer dan 1,5 miljoen documenten en collectieafspraken maakte met de UHasselt. Zo is er een doorgedreven samenwerking rond de collecties Recht. De informatieve collecties van de PBL zijn verdeeld over 15 vakgebieden. De digitale bibliotheek bestaat uit gespecialiseerde online databanken en websites, gratis te raadplegen in de PBL.

Integratie papieren tijdschriftenarchief in de PBL

Het wetenschappelijke tijdschriftenarchief van de UHasselt zal nagenoeg integraal opgenomen worden in de collectie van de PBL. Enkel de tijdschriftencollectie Recht zal op een andere locatie, nl. in de rechtsbibliotheek van het gerechtsgebouw aan het station, te raadplegen zijn. Het gaat hier in totaal om ongeveer 1 000 lopende meter tijdschriften oftewel 615 titels. Dit brengt de collectie van de bibliotheek op een totaal van ongeveer    2 035 tijdschriftentitels.

De focus ligt echter niet enkel op het bewaren. Door deze tijdschriftencollectie op te nemen in de magazijncollectie van de PBL wordt deze toegankelijk voor een breed publiek van studenten, onderzoekers en gespecialiseerde informatiezoekers … “Op die manier blijft de de bibliotheek haar rol als aanvullende schakel voor de wetenschappelijke bibliotheken van de Limburgse instellingen voor hoger onderwijs waarmaken. De PBL is namelijk een unieke bibliotheek in Vlaanderen; ze is niet enkel de grootste openbare bibliotheek van Limburg, maar heeft ook een bijzondere status als erfgoed- en wetenschapsbibliotheek”, vertelt gedeputeerde Igor Philtjens.

Verbouwing Universiteitsbibliotheek

Voor de Universiteit Hasselt biedt de hele operatie een dubbel voordeel. Hoofdbibliothecaris Pieter Lernout: “Door ons papieren tijdschriftenarchief bij de PBL onder te brengen, slaan we twee vliegen in één klap: enerzijds hebben we de garantie dat onze papieren abonnementen in ideale omstandigheden bewaard en ontsloten blijven, anderzijds slagen we er op die manier ook in om in onze Universiteitsbibliotheek in huis extra ruimte te creëren voor individuele studieplekken en groepswerklokalen, iets waar onze studenten sterk vragende partij voor zijn. De hele operatie kadert dan ook deels in de verbouwing van onze campusbibliotheek die van start zal gaan op 1 augustus 2017.”

> Lees het artikel in de krant (.pdf)