IDE : SCHAKEL TUSSEN BEDRIJFS-LEVEN, DESIGNERS EN EXPERTS. Nieuwe businessopportuniteiten door krachtenbundeling in de creatieve economie

09.12.2013 | # # # # # # # # # # # # # # 
Deel dit bericht
IDE

Op maandag 9 december vindt de officiële lancering van IDE – Designing our Future plaats in de oude gevangenis in Hasselt. IDE, Innovatie & Design Euregio, is het aanspreekpunt voor al wie door middel van innoverende projecten de creatieve economie in Limburg en de Euregio wil versterken.

De voorbije jaren zijn er in Limburg door verschillende actoren grote inspanningen geleverd voor de ontwikkeling van de creatieve economie. De partners – de provincie Limburg, de steden Hasselt en Genk en de kennisinstellingen UHasselt, PXL en KHLim, hebben besloten om voortaan de krachten te bundelen zodat niet alleen afstemming en synergiën kunnen worden ontwikkeld maar ook de ontwikkeling van de Limburgse creatieve economie kan worden versneld. IDE is opgericht als een nieuw platform dat uitvoering moet geven aan de gecoördineerde aanpak. Vanuit dit nieuw platform zullen bedrijven worden gestimuleerd om via design te innoveren. Op die manier zal Limburg zich voorbereiden op het ondernemerschap van de toekomst.

IDE, Innovatie & Design Euregio brengt designers, bedrijven en onderzoekers samen in designinnovatietrajecten die vanuit ontwerpend onderzoek leiden tot nieuwe businessopportuniteiten die resulteren in nieuwe, waardevolle producten en diensten waarbij de gebruiker centraal staat en tegelijkertijd duurzaam, gebruiksvriendelijk, competitief en aantrekkelijk zijn.

IDE maakt als regionale hub deel uit van de overkoepelende structuur Design Platform Vlaanderen. Limburg kan hierbij rekenen op een sterke inhoudelijk een financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid. Elke euro die de provinciale partners op tafel leggen wordt door de Vlaamse overheid verdubbeld.

IDE OP HET KRUISPUNT TUSSEN ECONOMIE, CULTUUR, CREATIVITEIT EN DESIGN
IDE focust zich op drie domeinen: maakindustrie, mode en accessoires en zorg en wil vooral crossectorale co-creatie stimuleren.

  • Maakindustrie: transitie van traditionele maakindutrie naar innovatieve kennis- en maakindustrie.
  • Mode & accessoires: innovatie in mode en mode als middel om te innoveren in andere sectoren, versterken van de modebusiness.
  • Zorgeconomie: designinnovatie op een ruimtelijk niveau of op het niveau van producten binnen zorg.

Gedeputeerde van cultuur Igor Philtjens: “Met IDE willen we eigenlijk design vanaf het begin van het innovatietraject betrekken. Er is immers veel creatief talent in Limburg aanwezig. Binnen IDE krijgen deze talenten kansen om als creatief expert ingezet te worden in andere sectoren. Creativiteit en economische inzichten worden hier aan elkaar gekoppeld. Op die manier kunnen ontwerpers ook leven van hun passie en met hun creativiteit onze provincie versterken. Vanuit de provincie Limburg zetten we al jaren in op het begeleiden en ondersteunen van jong artistiek talent. Dit onder meer met projecten zoals Toegepast, Stroom, Marked. Vorige week hebben wij nog de zeven talentvolle ontwerpers bekend gemaakt die in het project ‘Marked’ zullen worden begeleid van ontwerp tot marktintroductie. Zeker in economisch mindere tijden moet je in talent blijven investeren. Zij moeten de vraagstukken van morgen oplossen.”

IDE: SCHAKEL TUSSEN HET BEDRIJF EN DE EXPERTS
Vandaag hebben de partners IDE officieel gelanceerd. Bedrijven en organisaties, die ondersteuning willen voor het uittekenen van realiseren van hun innovatietrajecten kunnen vanaf nu terecht bij IDE, dat zijn vaste uitvalsbasis op C-Mine Crib heeft. De business developpers zullen echter ook decentraal werken zodat de voeling met de sector maximaal wordt gehouden. IDE focust op co-creatie tussen de bedrijven, designers en onderzoekers. Dit moet leiden tot innovatieve designtrajecten met marktpotentieel. Tijdens het lanceerevent zijn alvast inspirerende voorbeelden getoond. “In al zijn trajecten vormt IDE de schakel tussen het bedrijf en de experts. IDE kan door een breed netwerk en expertise, de juiste experts inzetten tijdens IDE trajecten. Op deze manier zal de output maximaal zijn. De IDE coördinatoren gaan actief op zoek naar bijkomende middelen en opportuniteiten die kunnen bijdragen tot het behalen van het beoogde resultaat. Indien nodig verwijst IDE de bedrijven door naar reeds bestaande initiatieven of partners.” aldus IDE -coördinator Katja Craeghs.

> Lees de artikels in de krant (.pdf)