Erfgoedplus.be krijgt kroon op het werk tijdens jaarlijkse contactdag

20.12.2017 | # # # # # # # 
Deel dit bericht
ErfgoedPlus.be

© Jan Castermans

Op dinsdag 19 december nodigden de provincies Limburg en Vlaams-Brabant en de stad Leuven alle abonnees van de Erfgoeddatabank Erfgoedplus.be uit voor de jaarlijkse contactdag. Dit jaar werd aan de contactdag ook de lokale prijsuitreiking van de European Prize for Cultural Heritage van Europa Nostra gekoppeld. In april van dit jaar sleepte Erfgoedplus.be deze prestigieuze award in de wacht.

Erfgoedplus.be is een interprovinciaal samenwerkingsproject van Limburg en Vlaams-Brabant en wil kennis en informatie over erfgoed in één databank samenbrengen en gezamenlijk ontsluiten. Erfgoedplus.be bestaat uit drie luiken: de Erfgoeddatabank, de website www.erfgoedplus.be met de erfgoedcollecties, en het Erfgoedregister, een applicatie om erfgoedcollecties te registreren.

Groeiend succes

Tijdens de lancering in 2013 telde de website 90.000 erfgoedobjecten uit 245 collecties. Dat aantal is ondertussen opgelopen tot bijna 152.800 gegevens uit meer dan 520 erfgoedcollecties. En het aantal blijft groeien: gemiddeld komen er per jaar 15.000 digitale erfgoedobjecten bij.

Lokaal erfgoed opwaarderen

Erfgoedplus.be – een project van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed van de provincie Limburg – heeft de voorbije jaren intensief bijgedragen tot een opwaardering van ons lokale erfgoed. Erfgoedwerkers krijgen een vakkundige opleiding om erfgoed te inventariseren en hun kennis uit te breiden. Bovendien versterkt de Erfgoeddatabank de samenwerking tussen de beheerders van verschillende collecties en maakt het erfgoed toegankelijk voor het grote publiek. Dankzij de professionele koppeling met andere erfgoeddatabanken helpt Erfgoedplus.be wereldwijd een schat aan informatie stroomlijnen.

Mooie erkenning voor inzet

Dit is op veel vlakken een uniek project. De winst van de Europa Nostra-award binnen de categorie ‘Opleiding, scholing en bewustmaking’ is een kroon op het werk van de voorbije 17 jaar. Europa Nostra staat in voor de bescherming van Europees erfgoed en reikt jaarlijks prijzen uit aan organisaties die exceptionele projecten realiseren rond cultureel erfgoed. Dit jaar selecteerde Europa Nostra uit meer dan 200 projecten in totaal 39 laureaten. Erfgoedplus.be kwam als enige Belgische winnaar uit de bus. We mogen dus zeker stellen dat de provincie Limburg zichzelf voor dit project een pionier, innovator en inspirator mag noemen.

Overheveling naar Vlaanderen

De contactdag was niet alleen bijzonder omdat de lokale prijsuitreiking van de Europa Nostra-award eraan gekoppeld was, maar ook omdat het de laatste contactdag was waarbij de provincie bevoegd was voor het digitale erfgoedplatform. Vanaf 1 januari wordt het overgedragen naar Vlaanderen, samen met andere persoonsgebonden bevoegdheden.

Blauwdruk

Zeventien jaar lang hebben we over de provinciegrenzen heen ingezet op de digitale ontsluiting van (tot dan toe) onzichtbare erfgoedcollecties. Samen hebben we een blauwdruk ontwikkeld. Vanaf 1 januari 2018 is het aan Vlaanderen om die blauwdruk verder in te vullen.

Meer info op www.erfgoedplus.be.