Nonneman leidt reorganisatie Toerisme Limburg

20.03.2014 | # # # # 
Deel dit bericht
Toerisme Hasselt

De Raad van Bestuur van Toerisme Limburg vzw stelde Jan Nonneman aan als transitiemanager. Tijdens de komende 18 maanden zal hij de reorganisatie van Toerisme Limburg vzw leiden en ook de functie van directeur ad interim opnemen. “Als we de vrijetijdseconomie verder willen uitbouwen tot een duurzame pijler van de Limburgse economie, dan moet Toerisme Limburg vzw haar werkingsmodel aanpassen naar meer samenwerking met de gemeenten en de ondernemers”, aldus Igor Philtjens, de Limburgse gedeputeerde van Toerisme, Cultuur en Erfgoed. “Alleen zo kunnen we de grote uitdagingen in het nieuwe Strategisch Toeristisch ActiePlan Limburg (STAP) aan. Ook het SALK vraagt een sterkere samenwerking met de toeristische sector, publiek én privaat.”

Nieuwe kijk op toerisme

Het nieuwe beleidsplan (STAP 2014-2019) dat de toeristische sector en het provinciale beleid samen opstelden, gaat uit van een nieuwe kijk op toerisme.
Gedeputeerde Igor Philtjens licht toe: “Het bestrijkt de hele vrijetijdseconomie, wat meer inhoudt dan enkel toerisme. Jan Nonneman is aangetrokken om die kijk door te voeren in de hele organisatie en met de hele toeristische sector de vrijetijdseconomie in Limburg te verstevigen en verder uit te bouwen.”
“Het einddoel is: een duurzame toeristische werking opzetten die ten goede komt aan de hele toeristische sector, garanties geeft voor de toekomst, marktgericht werkt en deel uitmaakt van de dienstverlenende overheid die het provinciebestuur wil zijn”, gaat gedeputeerde Philtjens verder. “De keuze voor reorganisatieconsultant Jan Nonneman, die een zeer brede toeristische ervaring heeft, is dan ook logisch. Hij is een persoon die mensen kan samenbrengen en een intense samenwerking tussen de publieke en privésector tot stand kan brengen.”

Brede toeristische ervaring

Jan Nonneman (°1962) begon zijn loopbaan in het Domein Bokrijk, waar hij opklom tot commercieel directeur. Daarna leidde hij al een eerste keer Toerisme Limburg vzw als directeur tussen 1995 en 1997. Vervolgens werkte hij steeds op projectbasis aan reorganisaties of het opstarten van bedrijven in diverse sectoren in België en Nederland, maar altijd met een sterke specialisatie in de toeristische sector. Nonneman is licentiaat Bedrijfsagogiek (VUB) en Master Practitioner in NLP (San Diego, USA). Jan Nonneman start bij Toerisme Limburg vzw op dinsdag 1 april 2014. Hij wordt er als transitiemanager verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de marketingorganisatie, die toeristen naar Limburg moet aantrekken.

Huidig directeur van Toerisme Limburg vzw, Willy Orlandini (°1950) blijft als beleidsadviseur nauw betrokken bij de organisatie Toerisme Limburg en wordt verantwoordelijk voor de uitbouw van de Europese samenwerking. Hij bouwde de voorbije 17 jaar het toerisme in Limburg mee uit, waardoor Limburg een belangrijke binnenlandse vakantiebestemming werd. Nu zal hij zijn ervaring inzetten om Limburg ook in het buitenland op de kaart te zetten.

Missie Toerisme Limburg vzw

“Met publieke en private actoren binnen de vrijetijdseconomie een marktgericht, kwaliteitsvol, attractief en duurzaam toerisme ontwikkelen en stimuleren. Daarbij streven we naar meerwaarde voor alle toeristische actoren en positioneren we Limburg als een sterk merk en als een onderscheidende toeristische bestemming in het hart van Europa.”
Dat is de missie van de marketingorganisatie Toerisme Limburg vzw. Heel concreet betekent dit: de promotie van toeristisch Limburg en de uitvoering van het provinciale beleid inzake toeristische productontwikkeling. Toerisme Limburg vzw verspreidt deze toeristische informatie via verschillende kanalen (online, print, perswerking…), met aandacht voor de steeds evoluerende markt van de vrijetijdseconomie.

> Lees de artikels in de krant (.pdf)