Sint-Truiden zet in op 18 picknickplaatsen – Provincie stimuleert beleving op fietsroutenetwerk

21.03.2014 | # # # # # # # 
Deel dit bericht
gezinspicknick

De Stad Sint-Truiden bouwt nog dit jaar 18 picknickplaatsen langs het toeristische fietsroutenetwerk. “We krijgen hiervoor 43.000 euro subsidie van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsgebied”, zegt Hilde Vautmans, schepen van Toerisme. “Een prima initiatief dat perfect past in het beleid van de Provincie Limburg om meer beleving toe te voegen aan ons geroemde fietsroutenetwerk. We hebben ons subsidiereglement dan ook aangepast om hierop volop in te zetten”, kondigt gedeputeerde Igor Philtjens aan.

Tot nog toe konden de gemeenten voor de werken die zij op het fietsroutenetwerk uitvoeren, een betoelaging van 25 procent krijgen van de Provincie Limburg. De provincieraad heeft die nu verhoogd naar 30 procent. Voor de aanleg van vrijliggende fietspaden, aparte fietswegen en de beveiliging van de fietsoversteekplaatsen met gemeentewegen voorziet de Provincie Limburg voortaan zelfs 50 procent subsidie. Volledig nieuw is dat gemeenten ook 50 procent subsidie kunnen krijgen voor de aanleg of inrichting van belevingsvolle plekken of uitzichtplaatsen langs het toeristische fietsroutenetwerk. Gedeputeerde Igor Philtjens: “Vooral voor dit laatste hopen we snel goede voorstellen te ontvangen. Om de uitvoering van projecten te stimuleren, hebben we besloten om de kosten voor te financieren. De gemeenten moeten de kostprijs van het project dus niet meer gedurende een lange periode voorschieten, maar krijgen al een eerste voorschot van 50 procent, zodra de werken aan de aannemer zijn toegewezen.”

Half miljoen euro

Limburg kan immers maar Fietsparadijs blijven als we het kwaliteitspeil van ons fietsroutenetwerk voortdurend hoog houden. Dat betekent: een permanente aandacht voor het ‘ABC’ van ons fietsroutenetwerk: de A van autoluw en autovrij, de B van belevingsvol en de C van comfort”, zegt Igor Philtjens, de Limburgse gedeputeerde van Toerisme, Cultuur en Erfgoed. “Alle nieuwe subsidieaanvragen worden voortaan beoordeeld op deze ABC-criteria. We streven namelijk in de eerste plaats naar de kwaliteitsverbetering van het netwerk en niet meer naar de aanleg van nieuwe kilometers aan fietspaden. Niet méér maar betere kilometers! Daarom hebben we het bestaande subsidiereglement aangepast. Gemeenten die het kwaliteitscharter van 2010 bevestigen, kunnen nu voor hun projecten een hogere subsidie krijgen dan voorheen. We voorzien een totaalbudget van een half miljoen euro. Nieuw is dat ze voor het aanbrengen van meer belevingselementen tot 50 procent subsidie kunnen krijgen”, aldus nog gedeputeerde Philtjens.

Sint-Truiden voorbeeld

Het kunstproject pit in Borgloon was al een geslaagd voorbeeld van meer beleving in het landschap. Sint-Truiden heeft er nog eentje op stapel staan: voor de oogst moeten er 18 picknickplaatsen klaar zijn. Schepen Hilde Vautmans licht het project toe: “Sint-Truiden kiest al langer de weg van een duurzaam cultuur-toeristisch beleid rond haar historische stadskern en het authentieke Haspengouwse landschap. We gaan de diverse startplaatsen en rustplaatsen voor toeristen duurzaam en kwalitatief uitrusten. Dat betekent: een betere basisinfrastructuur, meer belevingselementen en een betere duiding over de historiek, over het belang en het landschappelijke kader van de sites.”

De 18 gekozen locaties beantwoorden aan een aantal basiscriteria.  Zo is er natuurlijk en cultureel erfgoed in de buurt en gaat het om rustige, mooie en veilige sites waar mensen even willen genieten en (in)zicht krijgen in de verscheidenheid van Haspengouw. De basisuitrusting bestaat uit een picknickplaats, informatiebord en groenvoorziening. Locaties voor picknicks met vrienden of familie worden uitgerust met picknickbanken. Locaties die op een kinderwandellus liggen, krijgen leuke doe-dingen. Nog andere locaties liggen op een kruispunt van wandel- en fietslussen, met bijgevolg een veelheid van borden. Deze integreren tot een geheel is een belangrijke doelstelling van dit project. Na de inrichting komen er aangepaste kaarten en arrangementen voor de toeristen.

Economische meerwaarde

De voorbije twintig jaar investeerden de gemeenten onder impuls van en met de financiële ondersteuning door de Provincie Limburg al voor ongeveer 30 miljoen euro in het fietsroutenetwerk. Het fietsroutenetwerk heeft namelijk een bijzondere economische meerwaarde voor onze vrijetijdseconomie. Die wordt geraamd op 26 miljoen euro per jaar. In Sint-Truiden bijvoorbeeld werden er in 2012 6.187 wandel- en fietsfolders verkocht. “Investeren in toerisme, is investeren in het algemeen welzijn van onze inwoners en de duurzame ontwikkeling van ons leefmilieu”, besluiten gedeputeerde Philtjens en schepen Vautmans.

> Lees het artikel in de krant (.pdf)