Limburgse kunstcollectie op bezoek bij buren in Maastricht

18.04.2019 | # # # # # # # # 
Deel dit bericht
GEKADERD

Exact 180 jaar na de scheiding van beide Limburgen en één jaar na de eerste expo “GEKADERD” presenteert het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) werken van 17 Limburgse kunstenaars uit de provinciale kunstcollectie in combinatie met internationale inspiratiebronnen. “GEKADERD” is in deze nieuwe opstelling en samenstelling van 19 april tot 30 augustus 2019 te bezoeken in het Gouvernement aan de Maas in Maastricht 

Met “GEKADERD” gaf de provincie Limburg één jaar geleden de aanzet voor een reeks tentoonstellingen waarmee ze haar kunstcollectie wil presenteren aan een breed publiek. Curatoren Herman Maes, kunstenaar, en Marc Milissen, vormgever en kunstenaar, gingen de uitdaging aan: ze doken in de collectie van meer dan 2000 werken en objecten en stelden een eerste succesvolle tentoonstelling samen voor de Begijnhofkerk van Sint-Truiden, in het voorjaar van 2018. Ondertussen volgde er al een variant op de expo in de Belgische Ambassade in Den Haag (NL).

Deze keer gaat “GEKADERD”, in een nieuwe samenstelling en presentatie, op bezoek in het Gouvernement aan de Maas in Maastricht (NL).

Derde halte: Gouvernement Maastricht 
Uit de enorme collectie, met werk van minder bekende en gerenommeerde Limburgse, nationale en internationale kunstenaars, nobele onbekenden en jonge talenten wisten de curatoren telkens een boeiende thematische selectie te maken. Ook deze derde editie, in Maastricht, toont de variëteit en de kwaliteit van de collectie, opnieuw vanuit een ander perspectief en in een totaal ander kader.

Voor deze “GEKADERD” selecteerden de curatoren 30 werken van 17 Belgisch-Limburgse kunstenaars. De selectie wordt geflankeerd door 38 internationale werken die onze Belgisch-Limburgse kunstenaars wisten te inspireren de afgelopen decennia.

180 jaar na het “Verdrag van Londen”
Exact 180 jaar geleden werd het “Verdrag van Londen” ondertekend en werd de scheiding van beide Limburgen een feit. Ondanks die “scheiding” blijven we vaak toenadering zoeken over de grenzen heen. “GEKADERD” is er een mooi voorbeeld van.

Op artistiek vlak zijn er dan wel veel dezelfde invloeden, een echte artistieke dialoog of uitwisseling is er niet. De kunst en de kunstcollectie ontwikkelden zich aan beide zijden van de grens anders. 180 jaar “Verdrag van Londen” is dan ook een mooie gelegenheid voor een bezoek van de Belgisch-Limburgse collectie aan Nederlands-Limburg.

“GEKADERD” in Maastricht: een nieuwe selectie, een nieuwe opstelling en een app
De 17 Belgisch-Limburgse kunstenaars in deze “GEKADERD” vertegenwoordigen twee kunststromingen tussen 1960 en 2000, twee generaties kunstenaars die iets losgemaakt hebben in Limburg. De eerste generatie situeert zich in de jaren 1960-1970, met klinkende namen als Vincent Van den Meersch, Hugo Duchateau, Ado Hamelryck, … De daaropvolgende generatie vanaf 1980 telt een aantal kunstenaars zoals Walter Daems, Jan Carlier, Paul Sochacki, … die in opstand komen tegen het – in hun ogen – beperkte wereldbeeld van hun voorgangers.

In het tweede luik van de tentoonstelling presenteren de curatoren internationale kunstwerken die als inspiratie fungeerden voor de Limburgse kunstenaars. Namen als David Hockney, Richard Hamilton, Gerhard Richter, … spreken tot de verbeelding.

Daar waar de kunstwerken in de eerste expo op depotrekken werden gepresenteerd, kiezen de curatoren nu voor een nieuwe presentatie die de Limburgse kunst en de dialoog met de internationale inspiratiebronnen extra in de verf zet. De depotstijl wordt hier deels doorgetrokken, maar deze keer krijgen de werken van de Limburgse kunstenaars een prominente plaats op hagelwitte wanden. De 38 werken van internationale toppers, die samen een breed referentiekader boden en de Limburgse kunstenaars inspireerden, krijgen een plek op de depotrekken.

Een app, ook raadpleegbaar op app.gekaderd.be, biedt de bezoekers meer achtergrond bij de verschillende werken. De informatie is eveneens beschikbaar in de vorm van een expobrochure