Eerste Jobbeurs Vakmanschap Werkt in Bokrijk

18.05.2016 | # # # # 
Deel dit bericht
Bokrijk jobbeurs vakmanschap werkt

Met ‘BKRK – bokrijk brandmerkt’ kiest het openluchtmuseum van Bokrijk bewust voor het thema vakmanschap. Bokrijk is een open plek voor authenticiteit en kwaliteit, waar verleden, heden en toekomst hun gemeenschappelijke deler vinden. Het openluchtmuseum van Bokrijk gaat uit van haar museale opdracht om het dagelijks leven in Vlaanderen te presenteren. Eigentijdsheid, de huidige maatschappelijke relevantie, centraal. Bokrijk blikt hierbij achteruit, naar de historische evolutie, maar wil de bezoeker ook laten nadenken over de toekomstige ontwikkelingen. “Een belangrijk gegeven van die eigentijdsheid is zonder twijfel werkgelegenheid, de economische vertaling ervan”, zegt Igor Philtjens, voorzitter van vzw Het Domein Bokrijk en gedeputeerde van Toerisme, Cultuur en Erfgoed.
“We willen graag vanuit Bokrijk een platform bieden om gezamenlijk actie te ondernemen rond werkgelegenheid en dit gekoppeld aan vakmanschap. Door samenwerking met de belangrijke partners in Limburg, die elk vanuit de eigen doelstellingen de werkgelegenheid in onze provincie optimaliseren, bundelen we onze krachten en willen zo een belangrijk signaal geven”, aldus de gedeputeerde. Het eerste gevolg van deze unieke samenwerking is de jobbeurs Vakmanschap Werkt die plaatsvindt op woensdagnamiddag 18 mei in Bokrijk.

Ambachten zijn populair

Als geld geen rol zou spelen, is 77 % van de werknemers bereid om een kantoorjob in te ruilen voor een bestaan als ambachtsman, blijkt uit onderzoek (van Balvenie Whisky die 2.000 mensen ondervraagden in het kader van een nieuwe televisieserie). Het blijft gelukkig ook niet bij dromen alleen. Zo’n 31% van de ondervraagden gaf aan al geheel of gedeeltelijk bezig te zijn met hun passie in de afgelopen vijf jaar. Het therapeutisch effect alsook de stress op kantoor achterlaten, zijn de belangrijkste beweegredenen om te kiezen voor een deeltijdse of voltijdse job als vakman. Tegelijkertijd wordt in hetzelfde onderzoek vastgesteld dat een ambacht aanleren behoorlijk wordt onderschat, zowel qua tijdsbesteding als doorzettingsvermogen. Tijdens de eerste jobbeurs Vakmanschap Werkt in Bokrijk worden geïnteresseerden geholpen bij hun keuze voor vakmanschap als beroep.

Initiatief resulteert in uniek partnership

Initiatiefnemers voor deze eerste jobbeurs Vakmanschap Werkt in Bokrijk zijn GEN Belgium en Ondernemersplatform Limburg. Startpunt is een project rond bevordering van intrapreneurship en nieuwe vormen van ondernemerschap als alternatief. Dit krijgt enkel een optimale kans op slagen met de juiste partners rond de tafel met elkeen eigen kennis van zaken en tonnen ervaring: de provincie Limburg met Bokrijk, School of arts PXL-MAD, Starterslabo, Syntra, Unizo en VDAB.

Een bevlogen namiddag over een job als vakman

Voor iedereen met interesse om te starten in een ambachtelijk beroep is woensdagnamiddag 18 mei het ideale moment om overtuigd te raken van een bijberoep of hoofdberoep als vakman. De inschrijvers maken kennis met verschillende organisaties die hen in deze belangrijke stap kunnen begeleiden. Tegelijkertijd kunnen ze ook leren van de ervaringen van ondernemers in deze sector. Tijdens een inspirerende tour in het openluchtmuseum staan vakmensen hen te woord. Men kan met alle vragen rond het opstarten en uitvoeren van een ambachtelijk beroep terecht bij meerdere adviseurs die hen gratis bijstaan met raad en daad. Het volledige programma van Vakmanschap Werkt vind je op de link http://www.bokrijk.be/jobbeurs. Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Mogelijke start voor internationale samenwerking

Bokrijk verlegt continu zijn grenzen en geeft vandaag en volgende jaren hedendaagse relevantie aan oude technieken en vakmanschap. Het is een wens om Bokrijk in de nabije toekomst ook te positioneren als een expertisecentrum rond vakmanschap: Bokrijk als locatie van waaruit verzamelde kennis en ervaring gedeeld wordt met ondernemers-in-wording of ondernemers-in-innovatie. Deze keuze volgt vanuit de overtuiging dat basiskennis over techniek – datgene waar Bokrijk sinds jaar en dag rond werkt – een nood is voor iedere goede stielman! Bokrijk wil hier een coördinerende rol in spelen maar neemt ook graag andere partners met kennis en expertise ter zake mee op in haar werking.

> Lees de artikels in de krant (.pdf)