Europees designnetwerk van Z33 Hasselt

15.02.2017 | # # # # # # # # 
Deel dit bericht
Europees designnetwerk

Gedeputeerde van Cultuur Igor Philtjens wil de Europese positie van Z33 Hasselt verder versteken en ziet het kunstencentrum als een draaischijf voor creativiteit en innovatie voor de regio: “Door een Europees designnetwerk op een structurele wijze verder uit te bouwen, tonen we onze ambitie als een sterke zelfbewuste regio en creëren we een klimaat waardoor innovatieve brains met plezier naar onze provincie komen en van waaruit we Limburgse designers en projecten naar een internationale markt afzetten.”

Het Limburgse Z33 in Hasselt wordt binnen de internationale designwereld al jaren aanzien als een belangrijke speler. Het internationale tijdschrift Frieze plaatste Z33 Hasselt in een artikel reeds naast internationale mastodonten als MoMA in New York en Victoria&Albert Museum in Londen als intellectually ambitious institutions, en ook de New York Times schreef tot twee maal toe met lof over Z33 uit ons kleine Limburg. Z33 Hasselt wordt dan ook veelvuldig gevraagd om haar expertise en dit uit zich in belangrijke samenwerkingen voor onze regio. Zo coproduceerde Z33 bijvoorbeeld samen met het Vitra Design Museum uit Duitsland nog de grote reizende tentoonstelling ‘Panorama’ rond het werk van Konstantin Grcic die op dit moment in Hong Kong te zien is.

Europees designnetwerk binnen Creative Europe: Europees Design Parlement

De provincie Limburg diende voor Z33 Hasselt bij Europa een subsidiedossier in voor een Europees designnetwerk van Z33: ‘European Design Parliament’ (Europees Design Parlement). Dat dossier kadert in het Europese subsidieprogramma Creative Europe. Hiermee wil de Europese Commissie culturele en creatieve organisaties uit de Europese Unie en daarbuiten stimuleren om professioneel en innovatief samen te werken en hun cultureel en artistiek bereik over de grenzen uit te breiden.

Z33 bracht nog 6 andere Europese designorganisaties samen om een dossier in te dienen: MAO (Ljubljana), Space Caviar (Genua), Het Nieuwe Instituut (Rotterdam), LUMA (Arles), Werkraum Bregenzerwald (Bregenz), Kunstgewerbenmuseum (Dresden). Samen willen deze organisaties een transnationaal samenwerkingsverband tussen Europese designorganisaties opzetten dat, onder een wisselend voorzitterschap tussen de verschillende partners, de komende drie en een half jaar tal van activiteiten op gang brengt op de verschillende Europese locaties en door de verschillende partners. Meer dan 80 partners (universiteiten, instituten, musea, scholen, onderzoekscentra …) zullen uiteindelijk mee betrokken worden bij dit netwerk dat activiteiten opzet, kennis verspreidt en vaardigheden ontwikkelt.

De zeven partners brengen voor deze periode een eigen gecumuleerde inbreng van 1.341.750 euro samen. Via het Europese subsidiedossier binnen Creative Europe wordt aan Europa gevraagd hetzelfde bedrag er langs te leggen. Het dossier werd in oktober 2016 bij Europa ingediend. In mei 2017 zal Europa finaal beslissen of ze het dossier voor het Europees designnetwerk van Z33 samen met de partners honoreert.

In de zitting van de provincieraad van 15 februari 2017 werd alvast de samenwerkingsovereenkomst tussen de 7 verschillende partners goedgekeurd, die de principes vastlegt voor de verdere samenwerking. Deze overeenkomst is één van de subsidievoorwaarden voor Europa. Z33 is in dit dossier en binnen het netwerk de initiator en ook de projectleider.

Z33 als Vlaamse Kunsteninstelling

Het opzetten en trekken van een dergelijk netwerk kadert ook in de toekomstambitie van de provincie Limburg voor Z33: de eerste ‘Vlaamse Kunsteninstelling’ in de regio realiseren. Zulke instellingen zijn voor Vlaanderen belangrijke pijlers voor het Vlaamse cultuur- en kunstenbeleid met internationale uitstraling. Huidige Vlaamse Kunsteninstellingen zijn bijvoorbeeld deSingel, het Concertgebouw Brugge en Opera Ballet Vlaanderen. Gedeputeerde van Cultuur Igor Philtjens: “Onze opdracht is duidelijk. De verschraling van ons cultureel landschap is geen optie. We moeten nu juist ons kunstenlandschap versterken om ervoor te zorgen dat we een degelijke basis voor de toekomst uitbouwen. De Limburgers hebben daar recht op.”

> Lees het artikel in de krant (.pdf)