Z33 en de provincie Limburg presenteren: Jasper Rigole – 81 dingen waarvan ik dacht dat ik ze vergeten was

17.09.2015 | # # # # 
Deel dit bericht
Jasper Rigole schriftje

 

11 oktober opent in Z33 de eerste grote solotentoonstelling van Jasper Rigole in België. Reeds tien jaar werkt Jasper Rigole aan de uitbouw van zijn fictief instituut IICADOM (The International Institute for the Conservation, Archiving and Distribution of Other people’s Memories). Z33 en Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond presenteren voor het eerst een overzicht van dit project, het daarbij horend archief en de ontsluiting ervan. Verzamelingen van objecten, 8mm-films, foto’s, tapes en andere souvenirs vormen de aanleiding voor een eigenzinnige presentatie waarin persoonlijke en collectieve herinnering, institutionele precisie en zuiver toeval, feit en fictie voortdurend door elkaar lopen.

‘De Provincie Limburg is bijzonder blij het omvangrijke werk van Jasper Rigole in Z33 in al zijn facetten te kunnen tonen en op deze manier bij te dragen aan de ontwikkeling van het oeuvre van de kunstenaar. Dit tentoonstellingsproject is exemplarisch voor het kunst- en cultuurbeleid van de provincie waarin resoluut op talentontwikkeling en onderscheidende projecten wordt ingezet’, aldus gedeputeerde van cultuur Igor Philtjens.

Jasper Rigole

In de afgelopen tien jaar heeft Jasper Rigole een artistieke praktijk opgebouwd die vertrekt van wat hij andermans herinneringen doopte. De gevonden ‘herinneringsdocumenten’ die Rigole verzamelt en archiveert vormen de basis voor zijn films en audiovisuele installaties, de interactieve IICADOM website en performances. De oude opnames, zowel beeld als geluid, verloren puzzelstukjes en verweesde familiefoto’s worden op een eigenzinnige manier hergebruikt, gecategoriseerd en met elkaar in verband gebracht.

Toeval, associatie en serendipiteit spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van het oeuvre van Rigole. “Vaak komen er dingen op mijn weg waarvan ik pas te weten kom dat ik ze zocht nadat ik ze gevonden heb. Vaak leidt het ene rechtstreeks tot het andere, zonder dat er onmiddellijk een oorzakelijk verband aangetoond kan worden. Zo komen dingen bijeen die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben maar waarvan het toch overduidelijk is dat ze met elkaar verwant zijn. Dat is de paradoxale kwaliteit van de gevonden stukjes: er is altijd het potentieel dat ze in elkaar vallen.”

Tentoonstelling

Alhoewel 81 dingen een overzicht beoogt te geven van de ontwikkeling van IICADOM in de voorbije tien jaar, is het zeker geen retrospectieve tentoonstelling. Het IICADOM-project is immers ‘ongoing’ en wordt voor het eerst in al zijn facetten en op grote schaal uitgewerkt in Z33. Een aantal bestaande audiovisuele installaties worden hier met elkaar in dialoog gebracht zoals Paradise Recollected, Outnumbered, Attraction en Temps Mort. Naast audiovisuele werken toont Rigole ook voor het eerst zijn collectie voorwerpen die als herinneringsobjecten in het archief zijn opgenomen zoals gevonden speelkaarten, oude schriftjes, rondellen, kattebelletjes …

Een grote, nieuwe productie staat centraal in de tentoonstelling. Deze doorlopende installatie is een veruitwendiging van het archief die aan de basis ligt van het tentoonstellingsconcept en de scenografie. De modulaire structuur zal als een soort leidraad dienen doorheen de tentoonstelling en de verschillende werken met elkaar verbinden. De werken fungeren zo als lemma’s in een groter geheel. De verschillende modules functioneren afwisselend als sokkel, archiefkast en vitrine en werden ontworpen door Thomas Lommée volgens zijn Open Structures-methode. Een centraal element in deze nieuwe productie is de 14 meter lange tafel An Elementary Taxonomy of Collected Memory, waarin Rigole zijn filmarchief van meer dan 1000 familiefilms presenteert.

Doctoraat

De tentoonstelling valt samen met de afronding van Jasper Rigoles doctoraat in de kunsten aan de School Of Arts, Gent (KASK). Het theoretisch onderzoek naar thema’s als geheugen, herinnering en archivering, alsook de vorm – het gebruik van oude media in combinatie met nieuwe technologieën, heeft geleid tot een verdieping van het werk, maar ook tot een nieuwe verkenning van het archief en haar thema’s door middel van taal en tekst.

Publicatie

De publicatie die voortgekomen is uit het doctoraat en tevens de tentoonstelling vergezelt, bestaat uit zeven delen die elk dieper op één van de deelaspecten van het project ingaan. Ze fungeren zowel als addendum van het werk als van elkaar, maar evengoed zou deze redenering kunnen worden omgedraaid en zou het werk van Rigole als addendum van de publicatie kunnen gelden, in een kluwen van verwijzingen. Addenda wordt uitgegeven door MER. Paper Kunsthalle, mede mogelijk gemaakt met de ondersteuning van Hogeschool Gent (KASK). De publicatie zal verschijnen bij het begin van de tentoonstelling, een van de katernen zal als tentoonstellingsgids dienen.

Samenwerking met de Brakke Grond

De tentoonstelling is een coproductie tussen Z33 Huis voor Actuele Kunst en het Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond in Amsterdam. Onmiddellijk na Hasselt zal de tentoonstelling dan ook doorreizen naar Amsterdam waar ze te zien is van 14 december tot 31 januari.
www.brakkegrond.nl