Werken in het Limburgs Fietsparadijs

29.06.2018 | # # # # # 
Deel dit bericht
Limburgs Fietsparadijs

Limburg heeft een duidelijk profiel als dé Vlaamse fietsprovincie. Die eerste plaats hebben we te danken aan het 2 000 km lange fietsroutenetwerk, het succesvol fietstoerisme met o.m. de nieuwe fietsbelevingsprojecten en de vele fietscafés, de talrijke ondernemingen actief in de fietsindustrie, de incubator BikeVille te Beringen als broedplaats voor innovatie en starters, … Het Limburgs fietsparadijs is dus meer dan een titel, het is een deel van de Limburgse economie en zorgt voor ondernemerschap en jobs.

Het fietstoerisme in Limburg is in volle groei. De meer dan 2 miljoen fietsers op het fietsroutenetwerk zorgen voor een grote economische impact. Gemiddeld besteedt een fietstoerist meer dan 27 euro. Voor een fietsverblijftoerist loopt dit bedrag zelfs op tot meer dan 85 euro. Niet alleen de talrijke fietscafés en -logies varen hier wel mee, de ganse Limburgse horeca en logiessector pikt een graantje mee van dit succesverhaal. De euro’s die door de fietstoeristen worden besteed, zorgen voor bijkomende omzet en voor vele jobs.

Limburg op kop
Jobs, gecreëerd door de ondernemers maar die er ook zijn dankzij de provincie Limburg en de Limburgse gemeenten. Provincie en  gemeenten werken immers nauw samen om de kwaliteit van de fietspaden up-to-date te houden. Dit vraagt jaarlijks vele investeringen,  gefinancierd met middelen van de gemeenten en investeringssubsidies van de provincie Limburg. Van het investeringsvolume van meer dan 5 miljoen euro heeft de provincie Limburg meer dan 2,3 miljoen euro ten laste genomen.

En met de nieuwe projecten “Fietsen door het water”, “Fietsen door de bomen”, “Fietsen onder de grond” en “Fietsen door de heide” werkt de provincie Limburg aan innovatieve fietsbeleving die geen enkele andere provincie kan bieden. Ik ben er vrij gerust in: Limburg is en blijft op kop in het fietstoerisme en –beleving.

Duurzame jobs
Investeringen in goede fietspaden zijn een eerste stap. Maar ook het onderhoud van het wegdek, de signalisatie en de bermen zijn bijzonder belangrijk. In opdracht van de provincie zijn het ganse jaar door 3 onderhoudsploegen actief. De provincie Limburg heeft zelf 6 arbeiders in dienst die over een goede signalisatie waken of zorgen voor een heldere omleiding bij eventuele werken. Verder zijn er twee ploegen van de sociale economiebedrijven De Wroeter en De Biehal actief in het onderhoud. Zij zorgen voor snoeiwerken, het opruimen van zwerfvuil en het maaien van de bermen. In deze twee ploegen zijn mensen tewerkgesteld die in het gewone bedrijfsleven moeilijk een job vinden. De provincie Limburg en het Limburgs Fietsparadijs zorgen zo rechtstreeks voor de duurzame werkgelegenheid van 20 mensen.

Welvaart en levenskwaliteit
De impact van het fietsroutenetwerk reikt nog verder dan omzet en jobs. Het zorgt ook voor ontspanning voor de Limburgers en dit dicht bij huis. Is het voor een gezellige fietstocht op verkenning doorheen Limburg of voor een daguitstap met het gezin? Limburgers maken massaal gebruik van het fietsroutenetwerk. Het Limburgs Fietsparadijs zorgt zo voor quality time voor de Limburgers en dit is niet in geld uit te drukken. Welvaart, economie en welzijn zijn zo in één toeristisch product verenigd.

Lees het artikel in Het Belang van Limburg hier.