Vlaamse Erfgoedbibliotheek in de prijzen – Provinciale Bibliotheek Limburg mag meevieren

25.10.2013 | # # # # 
Deel dit bericht
bibliotheek

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek ontving vrijdag 25 oktober de prijs voor cultureel erfgoed 2012-2013 van Minister Joke Schauvliege. Het juryrapport omschrijft de Vlaamse Erfgoedbibliotheek als een dynamische, kwaliteitsvolle en gerespecteerde ondersteunende organisatie voor de sector. Ook de Provinciale Bibliotheek Limburg deelt mee in de aandacht voor de prijs als één van de 6 erfgoedbibliotheken. Gedeputeerde voor Cultuur, Bibliotheekwezen & Erfgoed Igor Philtjens ziet dit als een bevestiging van het beleid: “Deze erkenning toont aan dat de provincie terecht belang hecht om op een toegankelijke en hedendaagse manier in te zetten op cultureel erfgoed.”

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een netwerkorganisatie die eind 2008 werd opgericht uit 6 diverse, regionaal gespreide en representatieve erfgoedbibliotheken: m.n. de universiteitsbibliotheken van Leuven, Antwerpen en Gent, de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (Antwerpen), de Openbare Bibliotheek van Brugge en de Provinciale Bibliotheek Limburg (Hasselt).

Gezien vóór 2008 een formeel beleid rond documentair erfgoed ontbrak, zijn de opdrachten van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek van primordiaal belang: afstemmen van een passief collectiebeleid, uitbouwen van een actief collectiebeleid voor Flandrica, opbouwen en verspreiden van expertise over conservering, bibliografisch ontsluiten van cultureel erfgoedcollecties, digitaliseren van cultureel erfgoedcollecties, duurzame bewaring van gedigitaliseerde cultureel erfgoedcollecties en het nemen van sensibiliserings- en publieksinitiatieven. Rond deze domeinen worden er duurzame projecten opgestart die het documentair erfgoed in Vlaanderen zichtbaar maken en een nieuw leven geven. Kennisdeling en expertise staan centraal.

“De Provinciale Bibliotheek Limburg toont aan dat een bibliotheek geen stoffig imago heeft. Ze is de centrale verzamelplaats voor mensen van alle leeftijden: kinderen studenten, volwassenen en ouderen laten zich inspireren in deze leerrijke omgeving. Door een duurzame bewaring en ontsluiting van gedrukte en digitale collecties helpen we het verleden te begrijpen en geven we vorm aan de toekomst,” aldus Igor Philtjens.

Directeur van PBL Martine Balcer is blij met de prijs: “De Provinciale Bibliotheek Limburg is uitermate trots dat zij met haar werking rond documentair erfgoed partner is van deze netwerkorganisatie. Onze erfgoedcollecties bestaan uit meer dan 750.000 documenten: handschriften, oude drukken, boeken, kranten, tijdschriften, kaarten, atlassen, …  en vertegenwoordigen voornamelijk het cultuurhistorisch geheugen van de provincie Limburg.”

Dankzij het initiatief van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de vraag naar een ondersteunend beleid voor documentair erfgoed

  • is de Provinciale Bibliotheek Limburg de partner van en voor de provincie Limburg voor een gecoördineerd en Vlaams beleid rond documentair erfgoed
  • groeide de beleidsaandacht op verschillende bestuursniveaus voor het belang van erfgoedwerking
  • richtte de Provinciale Bibliotheek Limburg in 2008 het Historisch Informatiepunt Limburg
  • (HIPLimburg) op dat een provinciaal ankerpunt wil zijn voor bewaring en publieksgerichte ontsluiting van erfgoedcollecties – www.limburg.be/PBL
  • organiseert de Provinciale Bibliotheek Limburg jaarlijks twee tentoonstellingen met haar erfgoedcollecties die een verhaal over Limburgse geschiedenis of boekgeschiedenis vertellen
  • realiseert de Provinciale Bibliotheek Limburg in de periode 2009-2013 een integraal project rond de preservering, conservering en ontsluiting van haar handschriften en collectie oude drukken
  • werd de Provinciale Bibliotheek Limburg door Vlaanderen in 2011 beloond met het kwaliteitslabel “Erkende Erfgoedbibliotheek”
  • realiseert de Provinciale Bibliotheek Limburg in 2012 de integrale digitalisering van 80 topstukken uit haar collectie in het Project “Flandrica.be” – www.flandrica.be