Vlaams regeerakkoord levert Alken forse extra investeringsruimte op

04.10.2019 | # # # 
Deel dit bericht

Dankzij het Vlaams Regeerakkoord krijgen gemeenten extra investeringsruimte. De financiële ondersteuning is samengesteld uit twee pijlers: enerzijds 50% tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage ter financiering van de ambtenarenpensioenen en anderzijds extra middelen uit een nieuw Open Ruimtefonds. Het Open Ruimtefonds is erop gericht om gemeenten meer middelen te geven om de open ruimte op hun grondgebied te onderhouden.

De Vlaamse regering heeft oog voor de open ruimte in Limburg. De gemeenten krijgen op deze manier dan ook meer financiële ademruimte en slagkracht. Zo kunnen we meer investeren en het landelijk karakter van onze gemeenten vrijwaren.

Voor Alken levert dit nieuw Vlaams Open Ruimtefonds maar liefst €1.103.414,14 aan nieuwe inkomsten op. De toelage is aanvullend op het Gemeentefonds, waar de gemiddelde jaarlijkse groei van 3,5% gehandhaafd blijft. Ook door de Vlaamse tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage bespaart onze gemeente nog eens €604.535,28, samen goed voor €1.707.949,42 extra investeringsruimte. We hopen dan ook dat de meerderheid van Alken dit geld positief gaat gebruiken iedereen in Alken er beter van wordt.