Vlaams leertraject ‘Vakmanschap’ gelanceerd in Bokrijk

16.05.2018 | # # # # # # # 
Deel dit bericht
Bokrijk

Vakmanschap is hip. Maar enkel door de kennis erover door te geven aan toekomstige meesters kan vakmanschap levend gehouden worden. Daarom lanceerde minister van Cultuur Sven Gatz op 15 mei 2018 een kersvers beurzensysteem in de immateriële erfgoedsector waarbij hij voornamelijk inzet op het meester-leerling traject. Om de nieuwe leertrajecten in de belangstelling te zetten, trok minister Gatz naar Bokrijk.

BKRK – bokrijk brandmerkt
Onder de noemer ‘bokrijk brandmerkt’ zet Bokrijk sinds 2016 aloude ambachten en technieken uit het vroegere dagelijkse leven op een innovatieve manier in de kijker via een permanente en belevingsvolle opstelling in een selectie historische huizen geconcentreerd rond het Kempens dorpsplein. Bokrijk trekt zo verder de kaart van het ‘vakmanschap’ en drukt als het ware haar eigen stempel op dit begrip. Via de BKRK-awards slaat Bokrijk een brug tussen eigentijdse vormgeving en authentiek vakmanschap. De wedstrijden rond vakmanschappen leder, keramiek, hout en brood waren alvast een succes.

BKRK Textiel met Tim Van Steenbergen
Na het succesverhaal BKRK Brood met De Superette van ‘hedendaags vakman’ Kobe Desramaults staat BKRK sinds dit seizoen helemaal in het teken van textiel. Met de gloednieuwe BKRK-expo Textiel schrijft Bokrijk een volgend hoofdstuk aan het verhaal. Modeontwerper en gastcurator Tim Van Steenbergen ontwikkelde daarbij een visie op basis van de historische textielcollectie van Bokrijk en legde de link met plattelandskledij in Vlaanderen en onze omgang met kleding vandaag.

Corda van de ambachten
Op 22 maart 2018 werd in Bokrijk ook VAKlab gelanceerd, een expertise- en dienstencentrum rond vakmanschap en ondernemen waar studenten, starters en ondernemers die actief zijn in een specifiek vak terecht kunnen in het Kasteel van Bokrijk voor begeleiding en inspiratie. Terwijl BKRK – bokrijk brandmerkt bezoekers toont dat oude technieken en vakmanschap ook vandaag nog heel relevant zijn, begeleidt VAKlab creatief en technisch talent naar het zelfstandige ondernemerschap. Zo vertelt Bokrijk niet alleen over het verleden, maar schrijft het ook mee aan de toekomst.

Minister Gatz in de leer in Bokrijk
Niet toevallig dus koos minister van Cultuur Sven Gatz om het kersvers beurzensysteem rond meesterschap te lanceren in Bokrijk. Om de nieuwe leertrajecten rond vakmanschap in de belangstelling te zetten, ging minister Gatz voor de gelegenheid zelfs in de leer bij een weefster, een bakker en een smid. Zo draagt ook hij een steentje bij om de traditionele stielen opnieuw hip te maken!

Vlaams leertraject: praktisch
Ter ondersteuning van een leertraject vakmanschap kunnen een meester en leerling(en) vanuit een partnerschap een beurs aanvragen. De beurs bedraagt maximum 2.000 euro per maand en een traject heeft een looptijd van maximaal twee jaar. De indiendatum voor meester-leerling trajecten is uiterlijk 15 september 2018. Het leertraject start ten vroegste op 1 januari en uiterlijk op 1 juli 2019.

Voor meer informatie, klik hier.