Nieuwe stap in kwaliteitsversterking fietsroutenetwerk Limburg

24.02.2017 | # # # # # # 
Deel dit bericht
fietsroutenetwerk Limburg fietsknooppunt blauw bordje

De deputatie heeft gisteren goedkeuring gegeven voor het installeren van een nieuw telsysteem met digitale datatransmissie op het toeristisch fietsroutenetwerk Limburg. Gedeputeerde van Toerisme Igor Philtjens licht toe: “Deze investering van bijna 200.000 euro kadert in het provinciaal kwaliteitsbeleid waarin ook de provinciale investeringssubsidies voor verbeteringswerken op het fietsroutenetwerk passen. Hiervoor voorzien wij dit jaar een budget van meer dan 1 miljoen euro. Deze subsidies genereren een hefboom en zorgen voor een investeringsvolume van meer dan 3 miljoen euro voor de verbetering of heraanleg van verouderde fietswegen. Zo verhogen we het comfort en de veiligheid voor de fietser.”

Doel is het meten van het recreatief gebruik van het fietsroutenetwerk. Momenteel wordt gebruik gemaakt van analoge tellers die aan vervanging toe zijn. Het nieuwe telsysteem wordt gevormd door 15 vaste en 15 mobiele tellers. Door de regelmatige verplaatsing van de mobiele tellers kan het gebruik van het volledige fietsroutenetwerk in kaart worden gebracht.

Kwaliteitsinjectie van het fietsroutenetwerk Limburg

Het Limburgse fietsroutenetwerk is en blijft een absolute toeristische topper. Met jaarlijks meer dan 2 miljoen fietsers zorgt het voor een grote meerwaarde voor de Limburgse vrijetijdseconomie. Het fietstoerisme genereert omzet en jobs bij de vele toeristische ondernemers, zowel in de fietscafés, andere restaurants, cafés en logiesverstrekkers als de uitbaters van de dagattracties. Ook de Limburger benut het netwerk voor sportieve vrijetijdsbesteding om het Limburgs toeristisch aanbod te ontdekken.

Het succes van het fietsroutenetwerk is echter geen evidentie en komt niet vanzelf. “De provincie investeert al jaren in de kwaliteit van het fietsroutenetwerk Limburg. Voor verbeteringen aan de infrastructuur is de provincie partner van de 44 steden en gemeenten en zorgt zij jaarlijks voor een belangrijke financiële impuls. In 2016 zijn op 26 verschillende locaties verbeteringswerken uitgevoerd en is een bedrag van meer dan 800.000 euro aan provinciale investeringssubsidies toegekend. Met een subsidiepercentage van gemiddeld 30% is een investeringsvolume van meer dan 2,5 miljoen euro gerealiseerd. Ook voor 2017 is in het provinciaal budget 1.050.000 euro voorzien om de kwaliteit van het fietsroutenetwerk te verbeteren volgens de drie grote ABC-principes: Autoluw, Beleving en Comfort. De provinciale investeringssubsidies zijn dus een echte hefboom voor het behoud en de verbetering van het fietsroutenetwerk”, verduidelijkt Igor Philtjens, gedeputeerde van Toerisme.

Populariteit meten

Het fietsroutenetwerk is niet enkel een belangrijk toeristisch product maar ook de hardware voor andere toeristische producten. Daarom  is het belangrijk om nog meer kennis te verwerven omtrent het gebruik van het fietsroutenetwerk om zo de impact van de toeristische marketingcampagnes en van grootschalige toeristische events te kunnen meten en om de populariteit van de seizoenen en Limburgse streken in kaart te brengen. Igor Philtjens: “Wij investeren daarom in een nieuw digitaal telsysteem waarbij 15 vaste en 15 mobiele tellers verspreid over het volledige fietsroutenetwerk worden ingezet. Doordat de mobiele tellers regelmatig worden verplaatst kan het gebruik van het volledige netwerk in kaart worden gebracht. Door state-of-the-art software en de digitale datatransmissie zijn de telgegevens uiterlijk 24 uur na de registratie al beschikbaar. Bovendien worden de telgegevens gekoppeld aan de weergegevens van die dag, zodat ook die impact in de meting wordt opgenomen. Dit moet ons in staat stellen om onze toeristische promotie bij te sturen.”

Per teller kunnen de gegevens worden weergegeven in een overzichtelijke samenvatting met vermelding van de tellocatie, de meetperiode, het totaal aantal fietsers voor de hele meetperiode, het totaal aantal fietsers op week- en weekenddagen, het daggemiddelde, het laagste en hoogste aantal voor de meetperiode … De beschikbare data kunnen ook worden verwerkt in trendlijnen die het aantal fietsers over een bepaalde periode weergeeft en bovendien kunnen de telgegevens van de verschillende locaties worden vergeleken. Kortom de analysemogelijkheden zijn haast eindeloos. “Met het nieuwe telsysteem verwerven we een beter inzicht in het gebruik van het fietsroutenetwerk, kunnen we gerichter inzetten op het comfort en de beleving van de recreatieve fietser, en zo nog meer (fiets)toeristen naar onze provincie aantrekken”, besluit gedeputeerde van Toerisme, Igor Philtjens.

> Lees het artikel in de krant (.pdf)