Vlaamse regering volgt deputatie in vraag tot verlenging steunzone Limburg

30.03.2021 | # # # # 
Deel dit bericht

Volgend op de collectieve ontslagronde door de sluiting van Ford Genk, werd Limburg op 30 april 2015 bij Ministerieel Besluit erkend als ontwrichte zone. Deze status van steunzone was voorzien voor een periode van 6 jaar en loopt bijgevolg op 30 april 2021 af. Door de pandemie alsook de Brexit ervaart de Limburgse economie een enorme terugslag. De reconversie van onze provincie heeft zich in het laatste jaar wegens de sanitaire crisis en de geopolitieke uitdagingen niet optimaal kunnen voltrekken. Een verlenging van de erkenning als steunzone dringt zich op de weerbaarheid en veerkracht van onze provincie te versterken.

Ford Genk
De sluiting van de Fordfabriek in Genk leidde tot een ontwrichting van het sociaaleconomische weefsel in Limburg. Binnen het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK²) werden diverse acties uitgetekend en uitgerold om de impact ervan op te vangen. De erkenning tot ontwrichte- of steunzone moest nieuwe investeerders aantrekken en zo voor jobcreatie zorgen. Bedrijven die in Limburg investeren genieten voor elke nieuwe arbeidsplaats van een vrijstelling van 25% op de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing gedurende 2 jaar. In oktober vorig jaar bleek deze maatregel reeds goed te zijn voor een toegekende belastingkorting van 22,49 miljoen euro en meer dan 5.000 bijkomende jobs.

Dringend appel aan minister Van Peteghem
Het is finaal de federale regering die zich – met goedkeuring van Europa – over een verlening van de erkenning als ontwrichte zone buigt. Het federaal regeerakkoord bevat reeds het engagement om ondernemers te ondersteunen; onder meer door te onderzoeken of het systeem van de ontwrichte zones kan worden aangepast en/of verlengd. Volgens cijfers van Voka – Kamer van Koophandel Limburg heeft de coronacrisis reeds 3.350 Limburgers hun baan heeft gekost. Ook het onderzoek dat zopas door de POM Limburg werd gepubliceerd toont aan dat er grote verschillen zijn tussen de Limburgse gemeenten wat de werkzaamheidsgraad en de economische activiteit betreft. Ik reken erop dat de federale regering dringend gehoor geeft aan de oproep van de Limburgse deputatie en het formele advies van de Vlaamse regering om de erkenning van Limburg als steunzone met 18 maanden te verlengen. Deze beslissing moet bovendien gekoppeld worden aan een duidelijke communicatiecampagne.