Verkeersveiligheid is prioriteit in Alken

20.03.2018 | # # # # # # 
Deel dit bericht
verkeersveilig Alken

Bron: Google Maps

Alken blijft werken aan verkeersveiligheid. Het is een prioriteit voor jong en oud om zonder zorgen de weg op te gaan. Te voet, met de fiets of met de auto.

Onveilige verkeerssituatie 
Op 19 maart zijn de werken aan het kruispunt van de Grootstraat en de Stationsstraat van start gegaan. ‘De onveilige verkeerssituatie die er nu is, gaan we aanpakken door verkeerslichten te plaatsen en nieuwe fietspaden aan te leggen’, zegt schepen van Openbare Werken André Vanhex. Infrax maakt van de gelegenheid gebruik om ook de riolering onder het kruispunt aan te leggen.

Druk verkeer
Op verzoek van het gemeentebestuur heeft het Agentschap Wegen en Verkeer metingen gedaan. Uit hun tellingen bleek dat er dagelijks zo’n 8000 auto’s passeren. Omwille van het drukke verkeer raadde het Agentschap aan om verkeerslichten te plaatsen.

Veiligheid garanderen 
De lichten moeten de veiligheid van fietsers garanderen, opstoppingen wegwerken en het indraaien voor bussen en vrachtwagens vergemakkelijken. Er worden ook wachtstroken voor fietsers voorzien. Tegelijk pakt Infrax het rioleringsstelsel onder het kruispunt aan. Door een bypass aan te sluiten op de riolering van de grootstraat, willen we wateroverlast voorkomen.

De herinrichting van het kruispunt zal een maand in beslag nemen. In Goesting voor Alken geeft schepen van openbare werken André Vanhex een toelichting over verkeersveiligheid in Alken.