Bokrijk krijgt Unesco-accreditatie voor expertise over immaterieel cultureel erfgoed

12.12.2017 | # # # # # # # 
Deel dit bericht
immaterieel cultureel erfgoed

Het Openluchtmuseum Bokrijk is voor de tweede maal door UNESCO geaccrediteerd als expertorganisatie rond immaterieel cultureel erfgoed. De bekendmaking hiervan gebeurde tijdens de twaalfde bijeenkomst van het Intergouvernementeel Comité voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed, die momenteel plaatsvindt in Zuid-Korea.

De hernieuwing van deze accreditatie is een mooie erkenning van de inzet van het museum op het vlak van immaterieel cultureel erfgoed. Dit betekent dat Bokrijk onder meer kan optreden voor advies en dienstverlening op lokaal, landelijk en internationaal niveau. Bokrijk ontving deze erkenning voor de eerste keer in 2010 en zetelt eveneens in de expertencommissie immaterieel cultureel erfgoed van de Vlaamse Overheid.

“Immaterieel cultureel erfgoed omvat alle tradities, gebruiken, gewoonten en technieken die we vandaag koesteren en willen doorgeven aan de volgende generaties, en die uiting geven aan een culturele identiteit en diversiteit”,  aldus de UNESCO Conventie voor het beschermen en borgen van immaterieel cultureel erfgoed uit 2003.

Belgische biercultuur

UNESCO kent daarbij een belangrijke rol toe aan niet-gouvernementele organisaties en andere intermediaire spelers zoals Bokrijk. Hierbij staat de participatie van de gemeenschap, de mensen die het erfgoed beleven en in stand houden, voorop. Denk maar aan de biercultuur in België, dat recent nog aan de UNESCO-lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed werd toegevoegd. Bokrijk is ook één van de erkende organisaties die mee de dossiers voor de Vlaamse  Inventaris voor Immaterieel Cultureel Erfgoed beoordelen. Voorbeelden van eerder goedgekeurde dossiers zijn de reuzencultuur in Vlaanderen, de klompencultuur of het Sint-Evermarusfeest Rutten (Tongeren).

BKRK

Behalve de rijke verzameling aan historische gebouwen en voorwerpen, spelen ook rituelen, verhalen en technieken een prominente rol in de museale werking van Bokrijk. Samen met talrijke partners uit de erfgoedsector wil Bokrijk ons cultureel erfgoed borgen en tonen aan het brede publiek. De integrale werking rond vakmanschap, BKRK, is hiervan een mooi voorbeeld. Zo wordt in de nabije toekomst het historisch bierbrouwen op een eigentijdse manier ontsloten in het museum. Bovendien zal Bokrijk binnen het nieuwe Cultureel-Erfgoeddecreet een aanvraag indienen onder de naam CRAFTS. voor een landelijke dienstverlenende rol rond vakmanschap.  Ook hierbij is immaterieel-erfgoedwerking een belangrijk onderdeel.

Lees de artikels in de krant (.pdf)