Alle UHasselt-studenten automatisch lid van de Provinciale Bibliotheek Limburg

20.11.2014 | # # # # 
Deel dit bericht
UHasselt, universiteit Hasselt

Dankzij een uitbreiding van de samenwerking tussen de Provinciale Bibliotheek Limburg (PBL) en de Universiteit Hasselt krijgen alle studenten en het academisch personeel voortaan automatisch een lidkaart van de PBL. “De bibliotheek zet maximaal in op het hoger onderwijspotentieel in Limburg. Met dit initiatief voorzien we in de informatiebehoeften van studenten en het academisch personeel”, aldus gedeputeerde van Cultuur Igor Philtjens.

“De Provinciale Bibliotheek Limburg heeft door haar unieke opdracht als openbare bibliotheek, erfgoedbibliotheek en wetenschappelijke bibliotheek een bijzondere plaats in het Limburgse en Vlaamse bibliotheeklandschap”, vervolgt gedeputeerde Igor Philtjens. “De Universiteit Hasselt en de PBL werken al sinds 2007 samen, onder andere voor de gezamenlijke aankoop van rechtencollecties, de voorziening van rustige studeerplekken en een studielandschap voor rechtenstudenten in de PBL. Die samenwerking versterken ze nu door aan alle studenten en docenten van de Universiteit Hasselt automatisch een lidkaart aan te bieden.”

Collecties
De PBL heeft studenten en academisch personeel heel wat interessants te bieden. De Universiteit Hasselt wil dan ook graag extra investeren in deze samenwerking. De PBL beschikt over een collectie van meer dan 1,5 miljoen documenten. De informatieve collecties zijn verdeeld over 15 vakgebieden. De digitale bibliotheek bestaat uit gespecialiseerde online databanken en websites, gratis te raadplegen in de PBL. Voorts is de Centraal Administratieve Bibliotheek van de provincie geïntegreerd in de PBL. Daardoor kan deze voorheen niet voor publiek toegankelijke bibliotheek nu door alle studenten en personeel geraadpleegd worden, wat een belangrijke meerwaarde betekent voor de opleiding Rechten.

Dienstverlening
In de PBL zijn meer dan 300 studeer- en werkplekken. Nieuw is het studieplatform op de tweede verdieping. In totaal zijn daar 100 studieplekken voorzien om in stilte te studeren of te werken. Bezoekers kunnen er bovendien met een eigen laptop, smartphone of tablet gratis gebruik maken van het wifi-netwerk van de bibliotheek. “We willen studenten maximaal toegang geven tot informatie. De universiteit en PBL zijn naaste buren op de Martelarenlaan. Het is niet meer dan normaal dat beide instellingen hun beperkte middelen samen inzetten ter versterking van elkaars werking en om studenten, personeel en bibliotheekbezoekers een zo ruim mogelijk aanbod te verstrekken”, aldus Martine Balcer, directeur PBL en Marie-Paule Jacobs, algemeen beheerder UHasselt. “Deze unieke samenwerking kon trouwens op zeer veel lof rekenen vanwege de Visitatiecommissie die de opleiding Rechten doorlichtte.”