Tweede editie Archeologiedagen is nu al een succes te noemen

07.06.2019 | # # # # # 
Deel dit bericht
Archeologiedagen

Op 14, 15 en 16 juni komen liefhebbers van archeologie bijzonder aan hun trekken tijdens de tweede editie van de Archeologiedagen.

De Vlaamse provincies, de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) en het Forum voor Archeologie bundelen bij deze editie de krachten om de sector warm te maken voor deelname én het evenement te promoten. Deze sterke samenwerking leverde meer dan 105 activiteiten op, verspreid over heel Vlaanderen, waarvan 26 in 13 Limburgse gemeenten. Ik durf dit jonge initiatief dus nu al een succes te noemen!

Blik verruimen
De coördinatie in onze provincie en de samenwerking met de Vlaamse partners verloopt via het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE). Zoals steeds is het de bedoeling van het PCCE om het belang van erfgoed, waaronder ook archeologie, onder de aandacht te brengen bij een breed publiek én er een groot draagvlak voor te creëren. Archeologisch erfgoed vertelt ons immers niet enkel iets over ons verleden, maar geeft ook vorm aan onze identiteit en verruimt onze blik op de wereld en de toekomst. Met dergelijke initiatieven, die aansturen op participatie en beleving, krijgen deze thema’s een grotere, hedendaagse maatschappelijke relevantie en inbedding.

Samenwerking
Vorig jaar telde de eerste editie van de Archeologiedagen zo’n 6.000 deelnemers. Voor deze tweede editie is het aanbod nog gevarieerder en breder verspreid over heel Vlaanderen. Ook nu namen veel archeologen, musea, lokale verenigingen en liefhebbers het initiatief om een programma uit te werken voor uiteenlopende doelgroepen, waaronder ook gezinnen én klassen. Er wordt dus opnieuw veel volk verwacht. De Vlaamse teller staat vandaag op 105 activiteiten. In Limburg nemen de Archeologiedagen ons in 26 activiteiten mee terug in de tijd, met sprongen van honderden tot duizenden jaren.

Limburgse deelname
In Sint-Truiden bijvoorbeeld zullen de opgravingen op de Groenmarkt naar verwachting meer dan 3000 skeletten opleveren. Tijdens de Archeologiedagen heb je de kans om de site te bezoeken onder begeleiding. Kinderen mogen er zelf de handen uit de mouwen steken tijdens een workshop.

In Zonhoven keer je nog verder terug in de tijd met een bezoek aan de site waar rendierjagers ongeveer 10.000 jaar geleden hun kamp opsloegen en waar meer dan 10 jaar opgravingen een schat aan vondsten én informatie opleverde.

Niet zo ‘ver-van-mijn-bed’
Bij archeologie denken mensen vaak aan opgravingen, aan stukken en brokken uit ver vervlogen tijden. Het klinkt soms ‘ver-van-mijn-bed’, maar het is veel dichterbij dan we denken. En veel gevarieerder ook. Onroerend erfgoed is het zichtbare stuk van het leven van vroeger. Archeologie vindt vaak de ontbrekende puzzelstukjes die het verhaal kunnen vervolledigen. Het is enorm boeiend om te zien wat je allemaal kunt afleiden uit een stukje aardewerk of bot. Archeologie is veel meer dan opgraven alleen. Door extra beleving toe te voegen en de initiatieven te bundelen in een groter ‘festival’, door het geheel op een frisse manier te communiceren, blijft een thema als archeologie ook ‘plakken’. Bij jong en oud, bij toerist en buurtbewoner.

Het volledige programma vind je op www.archeologiedagen.be.