Toerisme Limburg koopt alle 40.000 bedden op

16.05.2020 | # # # # # 
Deel dit bericht

zuurstoffinanciering

De Limburgse deputatie voorziet een kapitaalsinjectie van 2 miljoen euro in de Limburgse toeristische sector. Dit bedrag is het equivalent van 40.000 bedden. Hierdoor wordt voor 1 nacht de volledige overnachtingscapaciteit in Limburg opgekocht.

Uit bevraging van Toerisme Limburg blijkt namelijk dat de impact van de coronamaatregelen op de Limburgse vrijetijdseconomie bijzonder groot is. 4 op 10 uitbaters geeft aan zelfs met de huidige steunmaatregelen in de problemen te komen. Toerisme Limburg werkte daarom met de provincie en de toeristische partners een relanceplan uit om het toerisme weer op gang te brengen zo gauw de veiligheidsraad groen licht geeft.

We zetten in op meerdere pijlers: financiële en inhoudelijke ondersteuning voor de sector, promotiecampagnes om meer boekingen te genereren en acties naar de Limburgse bevolking. We werken daarnaast proactief samen op Vlaams niveau aan maatregelen die moeten toelaten om het toerisme zo snel mogelijk weer op te starten.

Vakantieplannen on hold
Toerisme Limburg contacteerde meer dan 800 toeristische partners en initieerde daarbij een grootschalige bevraging bij de sector. Uit de resultaten blijkt dat iedereen gevolgen ondervindt. Het inkomstenverlies voor 2020 wordt door 6 op de 10 van de ondervraagden geschat op minstens 25%. 4 op de 10 geeft aan zonder bijkomende steun niet te kunnen doorstarten.  De helft van de logiesuitbaters ontvangt geen boekingen op dit moment, in de horeca is dat zelfs 3 op 4. Bij degenen die wel reservaties ontvangen ligt het aantal beduidend lager dan gewoonlijk. Uit het onderzoek blijkt dat zowel de toerist als de sector afwachten tot er duidelijkheid komt om vakantieplannen te maken. De bevraging wordt de komende weken en maanden verder doorgezet om de situatie permanent op te volgen.

De inzichten geven ons een duidelijk beeld van waar de noden liggen. Zo kunnen we de juiste keuzes maken. Zeker zo belangrijk, we delen deze informatie terug met de sector zodat zij er mee aan de slag kunnen. We delen het verder met de 42 Limburgse gemeentebesturen, onze provinciale collega’s en Toerisme Vlaanderen voor acties op Vlaams niveau, want enkel Limburg heeft vandaag zo’n uitgebreid inzicht in de situatie.

Limburg als volwaardige zomerbestemming
Toerisme Limburg finaliseert momenteel het marketingplan om het Limburgse toerisme te promoten wanneer de maatregelen het toelaten. De focus zal liggen op het genereren van overnachtingen. Meer overnachtingen leidt immers tot meer inkomsten in andere sectoren zoals de horeca, de dagattracties en de handel.

We gaan de campagnes opstarten als mensen ook weer klaar zijn om te boeken. We spelen in op de behoeftes bij onze doelgroep – de nood aan ruimte, aan ontmoeting en variatie. Limburg is een volwaardig alternatief voor wiens zomervakantie in het buitenland niet kan doorgaan. Maar we weten nu al dat de zomer niet zal volstaan om de impact uit het voorjaar goed te maken. Daarom werkten we een dubbele hefboom uit die vandaag financiële zuurstof geeft aan de sector en in de dalperiodes extra boekingen oplevert. 

2 miljoen euro zuurstof voor de logiessector
De deputatie voorziet een kapitaalsinjectie van 2 miljoen euro in de logiessector. Dit bedrag is het equivalent van 40.000 bedden. Hierdoor wordt voor 1 nacht de volledige overnachtingscapaciteit opgekocht. Het bedrag, maximaal 15.000 en minimaal 500 euro, dat wordt uitgekeerd, varieert naargelang de schaal van de onderneming. Logies met veel bedden ontvangen meer dan bijvoorbeeld een kleine B&B.

De zuurstoffinanciering heeft een drievoudige economische hefboom en zorgt voor een multiplicator van factor 3. De kapitaalsinjectie van 2 miljoen euro genereert een omzet in de sector van 6,5 miljoen euro.

De 1ste hefboom is de versterking van de cashpositie van de logiesondernemingen. De logies kunnen in juni vrij beschikken over de middelen om een gedeelte van de heropstart te financieren. De 2de hefboom volgt uit de stimulerende boekingsacties tijdens de Limburgweek. Aan de logies wordt gevraagd dan een actie te ondernemen zoals 1 overnachting gratis, 1 nacht betalen. Dit zorgt voor 40.000 extra overnachtingen. Hierdoor verwerven de logies 2,3 miljoen euro omzet. De 3de hefboom zit in de spill-over naar de handel, attracties en horeca. Elke gast die blijft overnachten, besteedt ook geld buiten de logies. De 40.000 bedden die worden gekocht, brengen ook 2,2 miljoen euro in de kassa van de handelaars en horeca-ondernemers.

Het instrument van de zuurstoffinanciering wordt op 27 mei aan de provincieraad ter goedkeuring voorgelegd.

Extra’s voor de Limburgers
De ‘1 nacht boeken + 1 nacht extra’-promotie wordt specifiek naar de Limburgers gericht. We verlengen het toeristische hoogseizoen met een extra week voor de eigen bewoners. We laten hen op ontdekking gaan in eigen provincie en genieten van het fantastische culinaire en recreatieve aanbod. Zo wordt onze investering een Limburgse crowd funding voor en door de Limburgers.

Samen kom je verder
Dankzij het Limburgse samenwerkingsmodel hebben de voorbije jaren de publieke en private sector, samen met Toerisme Limburg en de provincie, schouder aan schouder gestaan om Limburg op de kaart te zetten via gedeelde communicatiecampagnes. De partners leverden daarvoor solidair hun financiële bijdrage. Door hun middelen te bundelen kon de sector de slagkracht verhogen. In deze uitzonderlijke situatie worden de investeringen en toezeggingen van private partners van Toerisme Limburg (de ondernemers) die promotie-acties inkochten éénmalig kwijtgescholden. 

Niettemin wil Toerisme Limburg blijven inzetten op het samenwerkingsmodel. Om de weggevallen private bijdragen op te vangen gaat de organisatie op zoek naar publieke, Europese restmiddelen om de bestemmingspromotie te financieren. In overleg met de Limburgse steden en gemeenten wordt bovendien bekeken om lastenverlagingen toe te kennen aan de private ondernemers. De provincie Limburg heeft al eerder de provinciale bedrijfsbelasting verdaagd naar november zodat er meer financiële ademruimte bij de ondernemingen wordt gecreëerd.

Toerisme Limburg  zetelt ook in de overkoepelende Vlaamse Taskforce Toerisme. Die groep werkt een integraal bezoekersmanagement-plan uit voor de toeristische sector dat zal worden voorgelegd aan de Veiligheidsraad. Hieruit zullen protocollen voortvloeien met richtlijnen waarmee de sector op een veilige manier kan openen. Diezelfde Task Force plant een bewustwordingscampagne om de Belg te wijzen op de mooie vakantiemogelijkheden in Vlaanderen. Dit gebeurt samen met de 5 Vlaamse provincies, de vzw ‘Logeren in Vlaanderen’, de 5 Vlaamse kunststeden, en Toerisme Vlaanderen onder de noemer Vlaanderen Vakantieland 2.0.

Sterke impuls voor het toerisme
Met de combinatie van al deze maatregelen geven we het toerisme een sterke impuls. De afgelopen jaren hebben we bewezen dat samen ambitieus zijn ons kan helpen bij tegenslagen. Ook nu ben ik er van overtuigd dat door samenwerking de Limburgse toeristische motor sneller weer op volle toeren zal draaien. De Limburgse veerkracht zal ook deze crisis overwinnen.

Lees de artikels in de krant (.pdf)

Zuurstoffinanciering