Startschot ‘Week van de Bij’ op 31 mei in Openluchtmuseum Bokrijk

20.02.2020 | # # # # # 
Deel dit bericht

Week van de Bij

Bijen leveren een grote bijdrage aan onze samenleving.  Ze zorgen voor de bestuiving van heel wat wilde planten én land- en tuinbouwgewassen en zijn dus onmisbaar voor zowel de natuur als de mens. Het Vlaamse initiatief ‘Week van de Bij’ zet al verschillende jaren het belang van de bij in de kijker. Dit jaar gaat de ‘Week van de Bij’ van start in Bokrijk. De startdag in Bokrijk bestaat uit een professioneel luik met Bijensymposium in de voormiddag en een groot Bijenfeest met tal van activiteiten voor jong en oud van 13u. tot 18u.

Wij zijn verheugd dat we op 31 mei de aftrap voor de ‘Week van de Bij’ in Limburg mogen geven. De provincie Limburg is zich bewust van de onschatbare waarde die bijen betekenen voor de biodiversiteit in de sectoren natuur, cultuur en landbouw. Samen met de partners het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) en de provinciale dienst Landbouw wil het Openluchtmuseum Bokrijk bijdragen aan de bewustwording rond dit thema.

Vakmanschap imkerij in Bokrijk
In het Openluchtmuseum Bokrijk staat vakmanschap centraal. Ook dat van de imker komt er op verschillende manieren aan bod. Bokrijk werkt al vele jaren samen met imkers die een 8-tal bijenkasten in het museum onderhouden. Zij demonstreren het vakmanschap imkerij en zorgen voor lokale honing en afgeleide producten die in de museumshop en in Bistro Koetshuis te koop zijn. Ook kan je regelmatig ateliers volgen met een link naar bijen zoals bijvoorbeeld kaarsen maken uit bijenwas of ‘zaadbommetjes’ creëren. Bokrijk is zich bewust van het nut van de verschillende soorten bestuivers en de problemen waarmee de bijenpopulaties te kampen hebben. Daarom liet Bokrijk via het bureau Nature ID een studie uitvoeren om de plaatselijke bijenpopulatie in kaart te brengen. Hiervoor gebruikte Bokrijk de geldprijs van 10.000 euro die het eerder –  als laureaat van de Vlaamse cultuurprijs de ‘Ultima voor Cultureel Ondernemerschap’ 2019 – ontvangen had. Zo blijft Bokrijk verder investeren in vakmanschap. De resultaten van het onderzoek zullen in een later stadium bekend gemaakt worden.

Sensibilisering op scholen
Het PNC voerde onder de naam ‘Wild van Bijen’ al eerder intensief campagne rond wilde bijen met acties gericht naar diverse doelgroepen. Zo voorzag het PNC een actieplan voor elke Limburgse gemeente met daarin richtlijnen voor de inrichting van ‘bij-vriendelijke’ landschapselementen en tuinen. Gemeentebesturen en verenigingen konden een biodiversiteitssubsidie aanvragen voor projecten die de wilde bij ten goede kwamen. En elke Limburgse basis- en secundaire school kon zelf aan de slag dankzij een starterskit met een duurzaam bijenhotel, educatieve informatiebundel en zaden voor een  blijvende bloemenweide. “In aanloop naar de ‘Week van de Bij’ zetten we opnieuw sterk in op de sensibilisering via het onderwijs”, zegt Bert Lambrechts, gedeputeerde voor Milieu en Natuur. “Zo organiseerde PNC samen met MOS Limburg – Milieu Op School – vorige week nog een vorming voor leerkrachten om met en in de klas rond dit thema te werken. Bovendien financieren we dit voorjaar ook 20 interactieve bijenworkshops op maat voor lagere scholen, met ondersteuning van educatieve experten. Op het Bijenfeest in Bokrijk bieden we een selectie van deze workshops aan.” Voorts sensibiliseert het PNC via lezingen ook de gemeenten en élke Limburger om parken en tuinen bij-vriendelijker in te richten.

Belang voor de fruitteelt
Een gezonde bijenpopulatie is onontbeerlijk voor de land- en tuinbouw. Omwille van het belang van deze sector voor onze provincie ondersteunt de provinciale dienst Landbouw daarom talrijke initiatieven die zorgen voor een bij-vriendelijke landbouwomgeving. “Jaarlijks ondersteunt de provincie de werking van pcfruit. Dit proefcentrum te Sint-Truiden onderzoekt bij-vriendelijke fruitteelttechnieken en de onderzoeksresultaten vinden via demonstratie en advies toepassing in de praktijk,” verduidelijkt Inge Moors, gedeputeerde voor Landbouw en Platteland. “Zo werden de meest optimale en duurzame nestmaterialen bepaald, die men nu in de talrijke bijenhotels in boomgaarden terugvindt om wilde bijen te huisvesten. Ook het voedselaanbod voor bijen is er enorm op vooruit gegaan via het onderzoek en de aanleg van biodiversiteitselementen zoals gemengde hagen en bloemenstroken. Daarnaast investeerden we in 2016 via het Europese plattelandsprogramma in de uitbouw van het steunpunt bijenteelt Limburg bij de Lieteberg in Zutendaal. Hierdoor kan de Lieteberg haar aanbod naar en de ondersteuning van beginnende en professionele imkers uitbreiden.”

Lees de artikels in de krant (.pdf)