Start groenjobs in het domein Bokrijk

02.03.2015 | # # # 
Deel dit bericht
groenjobs bokrijk

De groendienst van vzw Het Domein Bokrijk wordt gedurende 3 jaar uitgebreid met 5 nieuwe groenjobs, ingevuld door arbeidscentrum De Wroeter. “Deze mensen worden ingezet bij het ecologisch beheer van de bossen en de bestrijding van invasieve flora op het 550 hectare grote domein”, zegt Igor Philtjens, voorzitter van vzw Het Domein Bokrijk en gedeputeerde van Toerisme, Erfgoed en Cultuur. “Ook het aanplanten van nieuwe bossen zoals voorzien in het onlangs goedgekeurde bos- en landschapsbeheerplan behoort tot hun opdracht. Voor deze tewerkstelling krijgt Bokrijk een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap.” De kinderen van het 4de leerjaar van de basisschool Boxbergheide in Genk helpen vandaag met het planten van het eerste bos en geven zo de aftrap van de werkzaamheden.

Ecologisch waardevol

Het domein Bokrijk is met een oppervlakte van maar liefst 550 hectare één van de grootste groengebieden in Vlaanderen. Bokrijk maakt deel uit van het vijvergebied De Wijers. De combinatie van vijvers en bossen maken het een uniek stukje natuur met een grote ecologische waarde. Bokrijk is ook een thuis voor heel wat zeldzame diersoorten. Zo is het domein een erg vogelrijk gebied en streeft het de Europese richtlijnen voor de instandhouding van diverse vogelsoorten na. Ook het landschap in Bokrijk is sinds 1947 volledig beschermd.
“Het spreekt voor zich dat het onderhoud van een dergelijk domein heel wat inspanningen vraagt”, aldus gedeputeerde Philtjens. “Dankzij deze versterking met een ploeg van 5 personen kunnen we een broodnodige inhaalbeweging maken op het vlak van de instandhouding van ons bospatrimonium.”

Groenjobs

De groenjobs zijn een project van de Vlaamse Gemeenschap. Ze wil op deze manier de tewerkstelling van personen met beperkte kansen op de arbeidsmarkt stimuleren. Dit gebeurt door hen in te zetten bij natuurwerken met een duidelijke meerwaarde voor het milieu. Concreet vormen groenjobs de link tussen sociale tewerkstelling en een beter leefmilieu. Het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos, kortweg ANB, coördineert dit project.
De totale kost bedraagt zo’n € 83.000 euro op jaarbasis. Met een subsidie van € 52.500 per werkjaar neemt de Vlaamse overheid meer dan 60% van dit bedrag voor zijn rekening en dit voor een periode van drie jaar.

Geplande werken in Bokrijk

Sinds 20 februari 2014 is het ‘Uitvoerig Bosbeheerplan en aanvullend Landschapsbeheerplan’ voor Bokrijk van toepassing. Dit beheerplan geeft gedetailleerde richtlijnen om het beheer van Bokrijk, de natuur en het overige groen te waarborgen voor de volgende twintig jaar. Het nieuwe team – één ploegbaas en vier medewerkers sterk – zal een aantal werkzaamheden op het terrein voor zijn rekening nemen die rechtstreeks voortvloeien uit het beheerplan. Zo wordt de groei van uitheemse bomen en planten rond de vijvers teruggedrongen en zijn er op andere plaatsen nieuwe aanplantingen van inheemse soorten zoals bijvoorbeeld de ratelpopulier en de meidoornstruik voorzien. In totaal wordt er maar liefst 7,5 hectare nieuw bos gecreëerd. Dit zal ook de fauna op het domein ten goede komen en ernstig bedreigde vogelsoorten zoals het woudaapje en de roerdomp meer kansen bieden op overleven.
De komende maanden en jaren zullen de bossen dus actief aangepakt en verbeterd worden. Dit zal de vele wandelaars en fietsers ongetwijfeld niet ontgaan. Bokrijk zal trachten om de recreatieve bezoekers zo goed mogelijk te informeren via duidingsborden op de desbetreffende locaties. Op termijn zal het landschappelijk kader voor wandelaars en fietsers in Bokrijk nog aantrekkelijker worden.