Provincie, UHasselt en Stad Hasselt slaan handen in elkaar voor begijnhofsite

09.03.2017 | # # # # # # # # 
Deel dit bericht
Begijnhofsite in Hasselt

De Provincie Limburg, de UHasselt en de Stad Hasselt zullen samen een kwaliteitsvol plan uitwerken voor de begijnhofsite in Hasselt. Op basis van dat plan zal via een open oproep een architect worden aangeduid. Dit alles werd vandaag beslist tijdens een overleg tussen de Provincie, de Stad en de Universiteit.

Verkoopsprocedure

Omdat de begijnhofhuisjes niet langer nodig zijn voor het kunstencentrum Z33, dat een volledig nieuw gebouw krijgt dat paalt aan het begijnhof, besloot de Provincie vorig jaar om de begijnhofhuisjes en het poortgebouw te verkopen via een open marktraadpleging. De UHasselt bleek na het afsluiten van de procedure de enige kandidaat-koper.

De verkoopsprocedure kon echter niet worden verdergezet omdat het bod van de UHasselt door de beoordelingscommissie onontvankelijk werd verklaard. Het feit dat de UHasselt van plan is om haar faculteit architectuur onder te brengen in de historische gebouwen, werd door de beoordelingscommissie als zeer positief onthaald. De commissie werd speciaal voor deze verkoopsprocedure opgericht en bestaat uit topspecialisten zoals de vroegere Vlaamse Bouwmeester Bob Van Reeth , ere-rector van de KULeuven Marc Vervenne en vastgoedadvocaat Wouter Neven (Lydian).

Herbestemming begijnhofsite

Op initiatief van de deputatie, zaten de Provincie Limburg, de Stad Hasselt en de Universiteit Hasselt vandaag rond de tafel om een nieuwe aanpak uit te werken. Deze nieuwe aanpak moet resulteren in een degelijk en inhoudelijk sterk project. Gedeputeerde Igor Philtjens en Rector Luc De Schepper zijn verheugd dat alle partijen elkaar gevonden hebben: “Op korte termijn richten we een werkgroep op waarin de Universiteit Hasselt, de Stad Hasselt en de Provincie vertegenwoordigd zijn. Deze werkgroep zal een algemeen gedragen, ambitieus plan uitwerken waarin de engagementen en taken van elk van de partijen vervat zitten. Op basis van dit plan wordt een architect geselecteerd via de procedure van de “Open Oproep” van de Vlaamse Bouwmeester. De beoordelingscommissie zal worden aangevuld met bijkomende experten en zal tijdens de hele procedure fungeren als klankbord.” Igor Philtjens voegt daaraan toe: “We bekijken de begijnhofsite als één geheel, en willen een aanpak in één totaalproject. Met verschillende projecten zoals de nieuwbouw van Z33 (voor een bedrag van negen miljoen euro), de heraanleg van de binnentuin en de ontsluiting van de kerkruïne heeft de Provincie hierin zelf belangrijke engagementen op zich genomen.”

Het einddoel van alle partijen is een degelijk project voor de begijnhofsite, met aandacht voor de kwaliteit van de restauratie en de invulling van de gehele site, rekening houdend met de behoeften van de Universiteit Hasselt en Stad Hasselt. Een duurzame en kwalitatieve herbestemming van de gebouwen biedt de beste garanties voor het voortbestaan op de zeer lange termijn. Want erfgoed dat leeft en deel blijft uitmaken van het stedelijk weefsel, vervult een openbare functie die de toekomst van het waardevolle erfgoed helpt verzekeren. Daarop wordt met zorg gekeken naar de restauratie van de historische gebouwen met het oog op een zinvolle invulling die rekening houdt met de belangrijke erfgoedwaarde. Daarnaast wordt de historische begijnhoftuin (samen met de ontsluiting van de kerkruïne) opgewaardeerd met bijzondere aandacht voor het belangrijke groene en openbare karakter van de tuin in het centrum van de stad. Het project moet ook tot doel hebben om de begijnhofsite nog beter te integreren in het Hasselts stadsweefsel.

Alle partijen zijn het erover eens dat dit belangrijk stuk historisch erfgoed een waardevolle en kwalitatieve invulling moet krijgen die in overeenstemming is met de cultuur-historische waarde van de site en dat de begijnhofsite toegankelijk moet blijven voor de huidige en toekomstige generatie zodat iedereen kan blijven genieten van deze unieke plek in het hart van Hasselt.

> Lees de artikels in de krant (.pdf)