Open Vld Limburg stelt provinciale lijsttrekkers voor

21.02.2018 | # # 
Deel dit bericht
Open Vld Limburg

© Serge Minten

Open Vld Limburg heeft op dinsdag 20 februari 2018 op haar bestuursvergadering  Nele Lijnen, Frederick Vandeput en mezelf aangesteld als provinciale lijsttrekkers. “Met deze sterke boegbeelden tonen we onze ambitie om Limburg ook in de volgende legislatuur mee te besturen” aldus provinciaal voorzitter Mark Vanleeuw.

Innovatieve mobiliteit
Nele Lijnen is eerste schepen in Hechtel-Eksel en lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en zal de provinciale lijst trekken in het kanton Maaseik. Ze stelt: “Limburg verdient eindelijk een oplossing voor onze gebrekkige mobiliteit. Vooral de aangekondigde investeringen van de NMBS en de oplossing voor de Noord-Zuid verbinding zijn positieve signalen dat men dat ook in Brussel beseft. Binnen de provincie kunnen we ook zelf creatief voor de dag komen. We willen voorloper worden op vlak van innovatieve mobiliteit. Limburg moet een proeftuin worden waar met zelfrijdende auto’s en bussen nieuwe vormen van openbaar vervoer worden getest.”

CO2-neutrale toekomst
Frederick Vandeput is provinciaal fractievoorzitter en voorzitter van de gemeenteraad in Zonhoven. Hij zal de provinciale lijst trekken in het kanton Hasselt. “Limburg moet opnieuw de ambitie uitspreken om de eerste CO2-neutrale provincie van het land te worden. We moeten daar een voortrekkersrol durven spelen en kiezen voor innovatieve energieprojecten, in samenwerking met onze incubatoren en de UHasselt. Onze provincie moet de kaart trekken van vernieuwing en innovatie en zo de weg effenen naar een CO2-neutrale toekomst.” Aldus Vandeput.

Jobcreatie
Ik neem ten slotte de rol van lijsttrekker voor het kanton Tongeren-Maasmechelen op. Samen met de federale en Vlaamse regering en tal van partners heeft het provinciebestuur van jobcreatie een prioriteit gemaakt. Doorheen alle bevoegdheden werkten we aan een kader waarbinnen ondernemers werkgelegenheid kunnen scheppen. En dat heeft gewerkt. In combinatie met een gunstige economische conjunctuur heeft de werkloosheid nooit lager gestaan dan vandaag.

Economie van de vrije tijd
Toch is er nog werk aan de winkel. We mogen de rol niet lossen. Zo moeten we extra investeren in onderwijs: het aantal schoolverlaters terugdringen, studenten beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en daarvoor samenwerkingen aangaan met het bedrijfsleven. Maar ook blijven inzetten op de economie van de vrije tijd. Een sterke economische sector die jobs creëert voor hoog- en laaggeschoolden en waarbinnen nog heel wat potentieel ligt om te groeien.

“Met deze liberale drie-eenheid gaat Open Vld Limburg vol ambitie naar de kiezer” besluit provinciaal voorzitter Mark Vanleeuw.

Lees de artikels in de krant (.pdf)