Match-4-SALKturbo

04.12.2020 | # # # # 
Deel dit bericht
SALKturbo

Corona of niet, in Limburg wordt er gedatet!

U en ik, lokale besturen, bedrijven, kennisinstellingen en geïnteresseerde partners uit Limburg en daarbuiten kunnen (weldra) op zoek naar hun perfect match op het online matchingplatform van SALKturbo. Deze matchingwebsite moet partners samenbrengen die ertoe bereid zijn de handen uit de mouwen te steken om de veerkracht van Limburg te versterken.

Competitiever, digitaler, duurzamer en inclusiever Limburg
Een competitiever, digitaler, duurzamer en inclusiever Limburg. Dit zijn de 4 ambities die het provinciebestuur zich vooropstelt. Samenwerking is hierin het codewoord. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat enkel via actieve samenwerking we vooruit komen. Vandaag moeten we echter alle zeilen bijzetten om te vermijden dat de (zijdelingse) schade van de coronacrisis zich vertaalt in een economische recessie. Tegelijkertijd moeten we verder kijken dan vandaag en duurzame oplossingen uitwerken voor de systeemzwaktes in onze samenleving die door corona aan de oppervlakte komen.

Dus, hoe kunnen we gemeentebesturen, burgers, ondernemers en stakeholders motiveren mee te stappen in het verhaal van SALKturbo? Hoe kunnen we hen overtuigen projecteigenaarschap effectief op te nemen in tijden waarin we samen de corona-uppercut moeten verwerken?

Kansen en hefbomen
Het antwoord hierop ligt volgens mij in de erkenning van de kansen en hefbomen die vervat zitten in de economische, sociale, politieke en ecologische aspecten van duurzaamheid. Ik voeg daarom nog een dimensie aan het SALKturboplan toe, de dimensie van de Duurzame Ontwikkelings-doelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs).

De Agenda 2030, met daarin 17 concrete doelstellingen en 169 targets, werd in 2015 goedgekeurd door de Verenigde Naties. De 4 ambitielijnen binnen SALKturbo hebben raakvlakken met élk van de 17 doelstellingen. Deze Agenda 2030 heeft geen politieke kleur maar wordt wél mede gedreven door de liberale gedachte aan elk individu de ruimte te bieden om zich ten volle te kunnen ontplooien zonder hierbij een hypotheek te leggen op de toekomst en leefomgeving van de volgende generaties.

In de kruisbestuiving tussen SALKturbo enerzijds en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen anderzijds ligt de sleutel tot het opzetten van succesvolle samenwerkingsverbanden en sterke partnerschappen over de grenzen van sectoren heen.

Een weerbaar Limburg
Voor de lokale besturen, die binnen SALKturbo worden opgeroepen een actieve en stimulerende rol op te nemen in het omzetten van de strategie in initiatieven, bieden de SDGs een bijzonder aantrekkelijk kader om het perspectief op het lokale beleid open te trekken. De partnerschappen die zij binnen SALKturbo aangaan, geven niet enkel invulling aan hun opdracht het welzijn van de burgers en de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied te ondersteunen (Art. 2 Gemeente-decreet), maar dragen tevens bij tot een weerbaar Limburg en zodoende tot de omzetting van de SDGs vanuit het lokale niveau.

De SDGs erkennen daarnaast expliciet de rol van de privésector op het vlak van een duurzame internationale ontwikkeling. De private ondernemers, organisaties en stakeholders die meestappen in een projectconsortium binnen SALKturbo geven via hun engagement een enorme boost aan hun eigen duurzaamheidsimago.

In de xenogamie of kruisbestuiving tussen SALKturbo enerzijds en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen anderzijds ligt de sleutel tot het opzetten van succesvolle samenwerkingsverbanden en sterke partnerschappen over de grenzen van sectoren heen. Naast het verkleinen van de digitale en de sociale kloof zet SALKturbo in op een meer duurzame manier van ondernemen, met het doel te accelereren in de niches waarin Limburg sterk staat. Uiteindelijk vergroten we zo onze concurrentiekracht in Europa.

Futureproof Limburg
Het provinciebestuur en de POM Limburg reiken, gesteund door de Vlaamse Regering, met het SALKturboplan een strategisch kader en ondersteuning aan, maar het zijn uiteindelijk de actoren binnen de projectconsortia die via concrete projecten vorm zullen geven aan een weerbaar en futureproof Limburg om zo in te spelen op structurele uitdagingen en de Limburgse economie te moderniseren. Op deze manier levert onze provincie een actieve bijdrage aan de realisatie van de Vlaamse, Europese én de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Vanuit het provinciaal acceleratiefonds en de erkenning van Limburg als Europese transitieregio zijn in totaal 166 miljoen euro aan cofinanciering beschikbaar. Dit is 0,58% van het Limburgs bruto binnenlands product (bbp).  Voor de financiering van concrete projecten is het dan ook van belang om deze provinciale en Europese middelen als hefboom voor de mobilisatie van privaat kapitaal te laten fungeren. Projectconsortia zullen dan ook veelal uitmonden in publiek-private samenwerkingsverbanden.

Verleiden – Verwezenlijken – Omdenken
Het V²O-principe, Versterken – Versnellen – Ontwikkelen, uit SALK 1.0 wordt doorgetrokken in SALKturbo. De alternatieve invulling van Verleiden – Verwezenlijken – Omdenken treft volgens mij beter de gedachte achter dit vervolgverhaal. Dat deze investeringen op provinciaal vlak van de projectpartners ambassadeurs van Limburg én van de Agenda 2030 maken is de stimulus die SALKturbo voor een succesvolle rit kan laten accelereren.