GEBOUWTEKEND: opening tentoonstelling openbare gebouwen in PBL Limburg

14.10.2016 | # # # 
Deel dit bericht
Gebouwtekend tentoonstelling

Vanaf morgen kun je in de Provinciale Bibliotheek Limburg een bezoek brengen aan de tentoonstelling GEBOUWTEKEND, openbare gebouwen in Limburg. De tentoonstelling werpt een blik op de denkwijze van de 19de-eeuwse provinciale architect én op de toenmalige samenleving. “Wat de tentoonstelling bijzonder maakt is dat de bezoeker deze overheidsgebouwen ook door een hedendaagse bril kan bekijken”, vertelt gedeputeerde van Cultuur en Erfgoed Igor Philtjens.

Tentoonstelling GEBOUWTEKEND

Deze tentoonstelling van historische bouwtekeningen dompelt de bezoeker onder in het verhaal van openbare gebouwen, hun context en hun plek in de wereld vandaag. Wie kent de uitdrukking “van onder de kerktoren” niet? Een uitdrukking die als geen ander het dorpsgevoel weergeeft dat we allemaal kennen. Want elk dorp heeft zijn kerk, zijn pastorie, zijn dorpsschooltje, zijn pleintje, zijn kerkhof … Elk op hun eigen manier bepalen ze het uitzicht van het dorp en fungeren ze als herkenningspunt. Limburg telt heel wat dorpen die in een veranderende wereld tóch hun eigenheid weten te behouden. Hun openbare gebouwen hebben vaak een nieuwe functie gekregen. In vele gevallen bestaan ze sinds de 19de eeuw of werden ze in die periode opgefrist. “De provincie Limburg steunt enerzijds het onderhoud van niet-beschermde gebouwen, van klein historisch erfgoed en onderzoekt anderzijds de herbestemming van onroerend erfgoed. De erfgoedwerking van de Provinciale Bibliotheek Limburg helpt onze unieke inzichten te bewaren en voeling te blijven houden met onze Limburgse geschiedenis”, licht gedeputeerde Igor Philtjens toe.

De tentoonstelling GEBOUWTEKEND toont een twintigtal Limburgse overheidsgebouwen in tien tentoonstellingskasten: telkens per gebouw twee bouwtekeningen en een hedendaagse foto vergezeld van een korte tekst. De hedendaagse foto is gemaakt door de beloftevolle jonge Limburgse fotograaf Renaat Nijs die hiervoor de provincie rondreisde. Door de oude bouwtekeningen te vergelijken met de huidige toestand van het gebouw wordt het verhaal van haar architecturale geschiedenis verteld. “Deze tentoonstelling toont dat de provinciale architect – en dus ook het provinciebestuur – een hoofdrol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de openbare architectuur in Limburg”, aldus gedeputeerde Igor Philtjens.

Collectie bouwtekeningen

De collectie Bouwtekeningen van de Provinciale Dienst der Gebouwen maakt deel uit van de collectie Limburgensia, één van de drie erfgoedcollecties van de Provinciale Bibliotheek Limburg. Deze collecties worden beheerd en ontsloten via het Historisch Informatiepunt Limburg (HIPLimburg). De collectie Bouwtekeningen van de Provinciale Dienst der Gebouwen schetst een mooi beeld van de architectuur van de overheidsgebouwen in Limburg tijdens de 19de en het begin van de 20ste eeuw. Ze bestrijkt bijna een eeuw (de jaren 1838 tot 1928) en bevat zo’n 1 050 bouwtekeningen.

Preventieve conservatie

Op dit ogenblik is de collectie opgenomen in een project van preventieve conservatie. Al 524 bouwtekeningen zijn gereinigd, gedigitaliseerd, opgeborgen in zuurvrije mappen en ondergebracht in ladekasten in een geklimatiseerd erfgoeddepot. In de catalogus van de Provinciale Bibliotheek Limburg kun je hun beschrijving en een beeld in hoge resolutie opzoeken.

> Lees het artikel in de krant (.pdf)