Nieuwe Provincieraad: voorstelling gedeputeerde Igor Philtjens

16.12.2012 | # # # # # # # # # # # # # 
Deel dit bericht
philtjens provincieraadlid

Het provinciebestuur vormt een belangrijke schakel tussen de gemeentebesturen en de Vlaamse, federale en Europese overheden. Het voert een aantal opdrachten uit voor de regeringen en helpt de gemeentebesturen met zaken die voor hen te groot of te duur zijn.

Daarnaast wil het provinciebestuur een beleid ontwikkelen voor alle Limburgers. Het is actief op vlak van economie, milieu en natuur, cultuur, wonen, onderwijs, sport, jeugd, toerisme, ruimtelijke ordening, gezondheid, mobiliteit, … Kortom, taken waar je als burger rechtstreeks of onrechtstreeks mee te maken krijgt.

Igor Philtjens (Open VLD) wordt de derde gedeputeerde binnen de deputatie. Hij zal zich de volgende jaren inzetten voor:

  • toerisme en recreatie (domein Bokrijk, Toerisme Limburg en Provinciedomein Rullingen)
  • cultuur en bibliotheekwezen
  • provinciale culturele instellingen
  • Provinciale Bibliotheek Limburg (PBL)
  • erfgoed en monumentenzorg
  • euregionale culturele contacten
  • ondersteuning gemeentelijk en stedelijk beleid (kenniscentrum gemeenten)
  • facilitair beheer (logistiek, provinciaal patrimonium, ICT, …)

> Lees de artikels in de krant (.pdf)