Nieuwe meerderheid in brouwerijgemeente combinatie van ervaring en jong dynamisme

08.11.2012 | # # # 
Deel dit bericht
igor philtjens vld provincie

ln Alken staat het nieuwe schepencollege al in de steigers. 3 weken na de verkiezingen hebben de drie meerderheidspartijen hun huiswerk al klaar. Open VLD, Groen en N-VA stellen dan ook fier hun schepencollege voor.

Voor N-VA zal Marc Penxten de burgemeesterssjerp omgespen en zullen twee vrouwen hem vervoegen, met name lngrid Loix (dochter van oud-schepen Clement Loix) als schepen van sport, cultuur en ontwikkelingssamenwerking, en Cindy Vandormael (recent nog behorende tot het gemeentepersoneel) als schepen van jeugd, milieu en mobiliteit.

Open Vld zag hun lijsttrekker promoveren tot gedeputeerde, maar lgor Philtjens blijft een sterke band houden met de gemeente en dit als voorzitter van de gemeenteraad. Hij zal als eerste schepen vervangen worden door nieuwkomer Filip Vanvinckenroye als schepen van groenbeleid, landbouw en sociale economie. Daarnaast vaardigt Open Vld een pak ervaring af. Anita Vanhove-Reekmans komt terug als schepen en krijgt de bevoegdheden financiën, ICT en onderwijs. Ereschepen André Vanhex zal na 12 jaar terug schepen worden en krijgt meteen enkele zware bevoegdheden zoals openbare werken, ruimtelijke ordening en ombudsdienst.

Groen heeft met Frank Vroonen een jonge OCMW-voorzitter, die als schepen sociaal beleid, gelijke kansen en buitenschoolse kinderopvang voor zijn rekening neemt.

Toekomstig burgemeester Penxten: “We zullen ons snel moeten inwerken om geen tijd te verliezen. Er staat heel wat werk te gebeuren en dit in moeilijke tijden. We gaan eerst de financiële situatie van onze gemeente analyseren en dan op basis van de beschikbare budgetten een beleidsplan uitwerken dat aansluit op onze partijprogramma’s. We gaan voor verandering en eigen accenten. lk ben er van overtuigd dat we met deze dynamische ploeg met wederzijds respect aan een knap project kunnen werken de komende 6 jaar.”

Net aangestelde gedeputeerde Philtjens besluit: “lk laat Alken natuurlijk niet los en zal als voorzitter van de gemeenteraad de vinger aan de pols houden. Op provinciaal vlak zal ik mijn uiterste best doen om Alken te steunen waar mogelijk.”

> Lees de artikels in de krant (.pdf)