Nieuwe geoloketten van Provincie Limburg nu door iedereen te raadplegen!

07.03.2016 | # # # 
Deel dit bericht
Geoloket Limburg.be

Vanaf vandaag kun je twee nieuwe geoloketten van de provincie Limburg raadplegen. Het eerste geoloket bevat de luchtfoto’s van de provincie, het tweede alle informatie over de Atlas der Buurtwegen. “In de nieuwe geoloketten kun je snel en gemakkelijk informatie opzoeken over je woning, straat of gemeente”, deelt gedeputeerde Philtjens mee. “We willen de beschikbare informatie zo snel mogelijk verder uitbreiden.”

Het geoloket luchtfoto’s toont de meest recente luchtfoto van de provincie Limburg

De luchtfoto’s werden genomen in de zomer van 2015. Je kan de beelden van de luchtfoto combineren met gegevens over percelen, adressen en weldra ook het reliëf. Zo wordt het heel eenvoudig om je eigen woning te lokaliseren. Ook de luchtfoto zomeropname 2012 én een luchtfoto uit 1971 zijn aanwezig. Het geoloket biedt de mogelijk om via een schuifbalk de evolutie in de tijd weer te geven. Het is de bedoeling om stelselmatig nog andere luchtfoto’s toe te voegen.

Het geoloket van de Atlas der Buurtwegen bevat alle informatie over de originele atlas én de aanpassingen

De Atlassen der Buurtwegen bestaan al sinds 1845. Elke toenmalige gemeente kreeg zijn eigen atlas met wegen voor lokaal verkeer. De atlassen zijn nog steeds juridisch geldig: de wegen die er in staan, moeten in principe nog steeds toegankelijk zijn voor het publiek. “Nu trage wegen steeds meer in de belangstelling staan, wordt ook weer meer gekeken naar de Atlas der Buurtwegen”, zegt gedeputeerde Peuskens. “In de Atlas staan immers mogelijke trage verbindingen, die vaak al heel lang in gebruik zijn. Het is belangrijk dat mensen deze verbindingen kunnen opzoeken en gebruiken om te fietsen en te wandelen.”

Aangezien de Atlas der Buurtwegen al meer dan 200 jaren bestaat, is hij meer dan eens aangepast aan de veranderende omgeving. Al deze aanpassingen werden beslist door de deputatie van de provincie. Voor het eerst is deze informatie beschikbaar voor het publiek: je kunt nu zelf opzoeken waar en hoe de Atlas der Buurtwegen in jouw omgeving veranderd werd. Ook de besluiten van de deputatie, inclusief de plannen van de aanpassingen, kun je raadplegen in het geoloket. Bovendien combineer je de “oude” informatie vlot met meer recente kaartlagen zoals informatie over adressen en percelen.

Geoloketten: moderne informatiebron

Met de twee genoemde geoloketten neemt de provincie een start in het uitbouwen van een modern web-GIS. Typisch voor dergelijke geografische informatiesystemen (GIS) is dat allerhande gegevens gelinkt worden aan een specifieke locatie. Zo kun je op basis van een adres of een perceel eenvoudig en snel bijkomende relevante én actuele informatie opzoeken. Het geoloket werkt heel intuïtief: wie gewoon is om met computers om te gaan, zal er snel zijn weg in vinden. Bovendien is het ook interactief: je kan meten, extra kaartlagen toevoegen, eigen informatie tekenen en printen. “De geoloketten vormen een onderdeel van de hedendaagse communicatie tussen de overheid en burgers”, aldus gedeputeerde Philtjens. “Daarom zullen we steeds meer geoloketten toevoegen met nieuwe informatie. We denken bijvoorbeeld aan informatie over sociale en ruimtelijke planning, bevolkingsgegevens en de waterafstromingskaart.”

Nieuwsgierig? Neem een kijkje op gis.limburg.be.

> Lees het artikel in de krant (.pdf)