Nieuwe gedigitaliseerde documenten uit de erfgoedcollecties van de Provinciale Bibliotheek Limburg op Flandrica.be

19.12.2014 | # # # # 
Deel dit bericht
pbl

De website van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw Flandrica.be werd onlangs voor een tweede keer uitgebreid met 13 documenten van de Provinciale Bibliotheek Limburg. In totaal zijn er nu 112 documenten van de Provinciale Bibliotheek Limburg volledig raadpleegbaar via de website. “Alleen ga je snel, samen raak je verder. Daarom bouwen we zoveel mogelijk bruggen met andere partners”, zegt gedeputeerde Igor Philtjens. “De samenwerking met de Vlaamse Erfgoedbibliotheek is daar een heel mooi voorbeeld van.”

Flandrica.be
De Provinciale Bibliotheek Limburg heeft door haar unieke opdracht als openbare bibliotheek, erfgoedbibliotheek en wetenschappelijke bibliotheek een bijzondere plaats in het Limburgse en Vlaamse bibliotheeklandschap. Als erfgoedbibliotheek maakt zij deel uit van het samenwerkingsverband van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw. Hét uithangbord van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek is sinds 2012 de website Flandrica.be. Deze website biedt een bloemlezing aan van gedigitaliseerde documenten uit de zes belangrijkste Vlaamse erfgoedbibliotheken. Al van bij de start van Flandrica.be kan het brede publiek vanuit de huiskamer maar liefst 425 documenten bekijken en dit van de eerste tot de laatste bladzijde. Het betreft niet alleen kostbare topstukken, maar ook documenten van alledag. Flandrica.be geeft zo een mooi beeld van de rijkdom van de Vlaamse erfgoedbibliotheken.

Uitbreidingen van Flandrica.be
Van bij aanvang was het de bedoeling om Flandrica.be regelmatig uit te breiden. De Provinciale Bibliotheek Limburg voegde op 15 augustus 2013 10 bijkomende documenten toe aan de oorspronkelijke selectie. Sindsdien was de provinciale bibliotheek met 99 documenten vertegenwoordigd. Deze documenten toonden de grote verscheidenheid van de erfgoedcollecties aan: topstukken en alledaagse documenten, boeken met mooie afbeeldingen en werken met een rijke inhoud, oude en jonge documenten, stukken met betrekking tot alle streken van onze provincie, erfgoedstukken van allerlei materialen.

Bij de tweede uitbreiding, op 23 oktober 2014, leverde de Provinciale Bibliotheek Limburg nog eens een selectie van 13 documenten. Deze selectie brengt een drietal thema’s naar voren: de periode 1789-1839 met grote staatkundige wijzigingen voor Limburg, de Eerste Wereldoorlog en kunstenaarsboeken.

“Via flandrica.be maken we, zonder enige drempel, het Limburgse erfgoed toegankelijk voor het grote publiek. En laat dat nu heel belangrijk zijn, want zonder inzicht in het verleden is er geen uitzicht op de toekomst. Erfgoed geeft ons niet alleen inzicht in de geschiedenis van Limburg, maar leert ons ook wie we zijn, van waar we komen, wat ons uniek maakt”, aldus gedeputeerde Igor Philtjens.

Alle documenten kunnen worden teruggevonden op de website www.flandrica.be en op de website van het Historisch Informatiepunt Limburg van de Provinciale Bibliotheek Limburg (www.limburg.be/pbl).