Nieuw reglement voor STROOM-subsidies

20.06.2014 | # # # # # # 
Deel dit bericht
emmers

Deze week stemde de provincieraad in met het nieuwe subsidiereglement STROOM.
STROOM is de subsidielijn van provincie Limburg, die talent een duw in de rug geeft om zich professioneel te ontwikkelen. Bedoeling is te zorgen voor een betere omkadering, begeleiding en ondersteuning van de aanvragers. “Met dit reglement wil de provincie vanuit het cultuurbeleid zich blijven manifesteren als een dynamische regio die creatief talent en ondernemerschap stimuleert”, zegt gedeputeerde van Cultuur Igor Philtjens.

“Talent wordt tijdens of na de schoolopleiding gescout en aangemoedigd om creatief en professioneel aan de slag te gaan”, gaat gedeputeerde Igor Philtjens verder, “In het verleden ging het vooral om een subsidiëren. Dit buigen we om naar sterkere linken met partners in Limburg uit cultuur en onderwijs en waar mogelijk het bedrijfsleven.”

Het doel is minder, maar betere aanvragen. STROOM focust op 2 vormen van subsidie: een opleidingsbeurs van maximum 2500 euro voor een workshop, masterclass of opleiding in binnen- of buitenland of een projectbeurs tot 7500 euro.
Sinds 2010 werden 207 aanvragen ingediend waarvan ruim de helft (127) positief. Vanaf de deadline van dit najaar wordt STROOM vernieuwd.

De ontwikkelingsbeurs uit het verleden wordt nu een projectbeurs. Dit betekent dat niet enkel onderzoek en ontwikkeling in aanmerking komen maar ook de realisatie. Bovendien wordt er van bij de aanvraag gezocht naar spreiding en waar mogelijk verkoop, ook buiten Limburg. Belangrijk is dat de aanvrager samen met de Limburgse partner bij het indienen van de aanvraag stilstaat bij het hele traject.
De koppeling met een Limburgse cultuur- of onderwijsinstelling als partner blijft verplicht en wordt intenser. Van de partner wordt er een inbreng van 50 % verwacht van het toegekende subsidiebedrag.

STROOM mikt jaarlijks op 20 à 30 trajecten waarbij Limburgse cultuurtalent opgepikt wordt en optimaal omkaderd en begeleid worden met het oog op het uitbouwen van een professionele werking met (inter)nationaal potentieel. Na twee keer een STROOM-subsidie te hebben ontvangen, kan men geen nieuwe aanvraag meer indienen.

De provincie Limburg trekt hiervoor een budget van 100.000 euro per jaar uit. Er zijn jaarlijks 2 rondes met indiendata op 15 maart en 15 september. Voor dit najaar – omwille van het nieuwe reglement – is de datum opgeschoven naar 1 oktober 2014.

Enkele STROOM-weetjes:

  • Into Ici ontstaat als Limburgs dansgezelschap waarbij Judith Clijsters samenwerkt met Yentl de Werdt – de enige Belgische tijdens de openingsceremonie op de Olympische Spelen in Londen
  • Joke Emmers maakt het als actrice in Nederland
  • Liesje Reyskens en Kristof Vrancken breken door als professionele kunstfotografen
  • tmgLap ontstaat als Limburgs kinder- en familietheatergezelschap
  • modeontwerpster Hanne De Wyngaert ontwikkelt een handtassenlijn
  • gerenommeerde buikdanseres Johanna Rediers wordt opgepikt door Danone in de Activia-campagne

www.limburg.be/stroom