Nieuw aankoopbeleid gedeputeerde Igor Philtjens levert 20 miljoen euro besparing op

30.04.2013 | # # # 
Deel dit bericht
Energie Elekticiteit Igor Philtjens

“Sinds het begin van deze legislatuur kiest de deputatie van de Provincie Limburg resoluut voor een nieuwe invulling van de rol van het provinciebestuur. Het provinciebestuur zal de lokale besturen ondersteunen, door hen knowhow en expertise ter beschikking te stellen, krachten te bundelen en gemeenschappelijke initiatieven te nemen in kwesties van bovenlokaal belang. Concreet resulteerde dit in de opstart van het kenniscentrum voor steden en gemeenten”, vertelt verantwoordelijk gedeputeerde Igor Philtjens.

Groepsaankoop groene energie levert historische kostenbesparing op

Gedeputeerde Igor Philtjens, ook bevoegd voor Facilitair Beheer, werkte het initiatief tot groepsaankoop van energie van de Centrale Aankoopdienst verder uit en realiseerde hiermee een historische kostenbesparing op vlak van gas en elektriciteit. Op 2,5 jaar bespaart de Provincie Limburg voor de deelnemende openbare besturen zo maar liefst 20 miljoen euro, waarvan 75% op de gasfactuur. “Ik hoop dat de gemeenten in deze economisch moeilijke tijden wat meer beleidsruimte krijgen dankzij deze besparing”, stelt gedeputeerde Igor Philtjens. Voor de lokale besturen van grondgebied Genk (kerkfabrieken, het ocmw, de politiezone en het gemeentebestuur zelf) die door het Ford-drama de zwaarste klap hebben gekregen, betekent dit concreet een besparing van 1 562 500 euro, een bedrag dat mogelijk kan geïnvesteerd worden in de lokale economie.

In december 2012 lanceerde de Centrale Aankoopdienst van de Provincie Limburg een oproep naar de lokale besturen om samen energie aan te kopen. Deze oproep werd door alle 44 gemeenten warm onthaald. De belangrijkste leveranciers dienden een offerte in op de openbare aanbesteding en Lampiris, Luminus en Electrabel haalden het contract binnen. Dankzij talrijke reacties op de oproep en de aanbesteding kunnen we dit initiatief al een succes noemen. “De respons was gigantisch en de besparing is historisch. Bovendien werd gekozen voor groene elektriciteit, afkomstig van waterkrachtcentrales in Scandinavië en Frankrijk en windmolenparken in Duitsland. Daarmee kunnen de provincie en de lokale besturen uiteraard een belangrijk voorbeeld stellen, maar het past ook in ons streven naar een CO²-neutrale provincie”, zegt gedeputeerde Igor Philtjens.

Aankoopplatform = administratieve vereenvoudiging

De succesformule van dit aankoopplatform vertaalt zich niet enkel op vlak van schaalvoordelen maar levert eveneens een administratieve vereenvoudiging op. Met deze realisatie benadrukt de provincie haar ambitie om lokale besturen te ondersteunen in een bredere facilitaire dienstverlening. “We zullen niet alles via groepsaankopen regelen. Dat zou nefast zijn voor de lokale handel. Voor energie is dat anders, omdat er maar enkele grote spelers zijn die aardgas en elektriciteit leveren”, besluit Igor Philtjens.

> Lees het artikel in de krant (.pdf)