Netwerkmoment Toerisme Limburg: vakantiemakers talrijk aanwezig en vol vertrouwen over toekomst

26.02.2013 | # # # # # 
Deel dit bericht
Igor speechend

Deze namiddag verwelkomden de Limburgse gedeputeerde Igor Philtjens en Toerisme Limburg de publieke en private partners uit de toeristische sector in het Provinciehuis van Hasselt.

Tijdens infosessies, workshops en informele gesprekken gingen meer dan 250 vakantiemakers met elkaar in dialoog over hoe ze 2013 tot een succesvol toeristisch seizoen kunnen maken.

Uit een studie die Partners in Marketing eind 2012 afrondde, was al gebleken: de toeristische ondernemers in Limburg zien het helemaal zitten.

  • Maar liefst 90 procent is er van overtuigd dat het toerisme in Limburg nog verder kan groeien.
  • 80 Procent meent dat er in toerisme nog kansen liggen voor de eigen onderneming of organisatie.
  • 83 Procent vindt dat Limburg nog ambitieuzer moet zijn met het toerisme.
  • Voor 80 procent moet toerisme een speerpunt zijn voor de Limburgse economie.

Eerste ontmoeting met toeristische sector

“Onze toeristische partners spreken een groot vertrouwen in de toekomst uit”, stelt gedeputeerde Igor Philtjens vast. “Vandaar hun talrijke aanwezigheid op dit infomoment. Ook de opvallend grote vertegenwoordiging van de lokale politieke mandatarissen doet me plezier. Het is de eerste keer dat ik hen gezamenlijk ontmoet als voorzitter van Toerisme Limburg en als de provinciaal gedeputeerde van onder meer Toerisme en Cultuur. Samenkomen, elkaar inspireren is zeer belangrijk. Alleen door een meer intense samenwerking kunnen we het toerisme in Limburg tot een hoger niveau brengen.”

Richting geven aan Vlaams impulsprogramma

In de namiddag lichtte Toerisme Vlaanderen de impulsprogramma’s toe waarvoor de ondernemers projectvoorstellen kunnen indienen. De belangstellenden kregen meer informatie over de procedure en de voorwaarden voor het indienen van een subsidieaanvraag.

Gedeputeerde Philtjens: “Volgens onze provinciale marketingorganisatie Toerisme Limburg liggen er hierbij vooral mogelijkheden in de thema’s ‘Landschappen’, ‘Fietsparadijs’, ‘Rijk Verleden’, ‘Familievakanties’ en ‘Streekproducten’. Maar uiteraard krijgen andere identiteitsversterkende projecten ook een kans. Want we willen uiteraard groei voor het toerisme in Limburg. Vooral meer jobs door samenwerkingen, publiek-privaat én privaat-privaat. Het doel is immers: de groei bestendigen die we de laatste jaren hebben gekend, ondanks de crisis. Dat moet onze ambitie zijn! Want we zijn een belangrijkste economische factor geworden. De Limburgse vrijetijdseconomie draait een omzet van meer dan 1 miljard euro.”

Symbool voor de toekomst

Toerisme – of breder: de vrijetijdseconomie – kwam in het rapport SALK (Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat) al naar voren als één van de economische sectoren waarmee Limburg de huidige economische uitdagingen kan aangaan. Voor de acties en strategieën die voortvloeien uit het SALK-rapport, trekt Limburg 50 miljoen euro uit, Vlaanderen 58 miljoen en Europa 66,5 miljoen euro.

De eerste concrete uitdaging is de opmaak van een nieuw Strategisch Toeristisch Actie Plan 2013-2018 tijdens de eerstvolgende maanden. Dat tekent de toekomstige samenwerking tussen Toerisme Limburg, de gemeenten en de private ondernemers. Het STAP zal bepalen op welke manier de Limburgse toeristische partners samen meer groei kunnen realiseren.

De samenwerking met Toerisme Vlaanderen staat symbool voor de toekomst van Limburg, na de sluiting van Ford-Genk. 250 toeristische partners denken samen na over en geven mee richting aan de impulsprogramma’s die Toerisme Vlaanderen samen met Toerisme Limburg voor de komende jaren zal opzetten. Toerisme Limburg staat klaar om hen hierbij te adviseren en te begeleiden, van concept tot uitvoering.

> Lees de artikels in de krant (.pdf)