Meerstemmig Erfgoed: multiperspectiviteit in erfgoededucatie  

25.05.2018 | # # # # # # 
Deel dit bericht
Meerstemmig erfgoed

Hoe zorgen we ervoor dat erfgoedactiviteiten in het onderwijs niet beperkt blijven tot eenmalige projecten? Op welke manier kan erfgoed het steeds diverser wordende leerlingenpubliek boeien?

De lerarenopleiding van Hogeschool PXL boog zich met heel wat scholen en erfgoedcentra over deze vragen in kader van het project ‘Meerstemmig erfgoed’. Het project kreeg hiervoor financiële steun van het departement Cultuur, Jeugd, Sport & Media, van de provincie Limburg en van verschillende Limburgse erfgoedcentra.

Multiperspectiviteit is belangrijk in Limburg. Onze provincie wordt gekenmerkt door diversiteit, wat we voor een groot stuk te danken hebben aan de mijnen. Vandaag verwelkomen we nog steeds mensen uit alle windrichtingen. Ze brengen hun cultuur, hun overtuigingen en ook hun perspectieven mee. Ons erfgoed is van iedereen. Het brengt mensen samen en verbindt hen.  Erfgoed is een bruggenbouwer

Het resultaat van dit project zijn drie vernieuwende didactische pakketten voor erfgoed; gestoeld op de principes van multiperspectiviteit. Deze pakketten weten de goesting van leerlingen te prikkelen om met erfgoed bezig te zijn.

De drie thema’s zijn:

  • Thema 1: De Oudheid in het sociaal-politieke domein – in samenwerking met Gallo-Romeins Museum Tongeren.
  • Thema 2: De Middeleeuwen in het cultureel-religieus-levensbeschouwelijke domein – in samenwerking met Musea Hasselt, De MINDERE Sint-Truiden en Erfgoed Haspengouw.
  • Thema 3: De Nieuwste tijd in het sociaal-economisch domein – in samenwerking met Openluchtmuseum Bokrijk, Mijnmuseum Beringen en Erfgoedcel Mijn-Erfgoed.

Uniek is dat deze pakketten in zowel het onderwijs als in de erfgoedsector gebruikt kunnen worden; zelfs in een combinatie van de twee.

Voor meer informatie, klik hier.