Masterplan Alken Valley 2020

De dorpskern van Alken heeft een bijzondere ligging: aan de Herk- en Mombeekvallei. Beide waterlopen zijn de natuurlijke dragers van het bijzonder aantrekkelijke Haspengouwse landschap. De Herk en kleine Herk stromen als blauw-groene aders door het dorpscentrum. Het treinstation, de N80, de E313 en het recreatief fietsroutenetwerk zorgen voor een ontsluiting naar de grotere regio.

De aanwezige faciliteiten vormen een goede kiem voor verdere ontwikkeling. In het bijzonder de dorpsmolen die als één van de historische bakens van het dorp geldt. Situering, landschap en erfgoed geven Alken potentieel – niet alleen voor lokale recreatie maar ook voor toerisme.

Ingeboet aan kwaliteit

De voorbije decennia hebben de waterlopen en hun begeleidende groenstructuren ingeboet aan structurele kwaliteit én beeldkwaliteit. Een gevolg van ad-hoc-invullingen om de vraag naar bijkomende parkeergelegenheid, sport- en recreatieve faciliteiten op te vangen. De beken werden gereduceerd tot instrumenten die water zo snel mogelijk moesten afvoeren. Ze werden rechtgetrokken, verdwenen naar de achtergrond en werden hier en daar zelfs overwelfd.

De vallei werd verder ingevuld met intensieve activiteiten en deels bebouwd. Daardoor werd ze steeds minder voelbaar. Intussen zijn veel van de aanwezige infrastructuren en gebouwen aan vernieuwing toe. De overstromingsfrequentie is ook toegenomen en een aantal nieuwe lokale behoeften dringt zich op. Tegelijk gaat al een aantal direct aansluitende projecten naar uitvoering.

Masterplan Alken Valley 2020

Met andere woorden: dit is hét moment voor een overkoepelende, op actie gerichte toekomstvisie: het Masterplan Alken Valley 2020. Een plan dat ver in de toekomst kijkt. En daarom het gebied duurzaam inbedt in haar omgeving en in één samenhangend toeristisch-recreatief verhaal.

Tegelijk realiseert het plan ook quick-wins. Het richt zich meteen op de realisatie van een aantal deelprojecten die inspelen op lopende zaken. Projecten die urgente behoeften invullen en een hefboom zijn voor verdere ontwikkeling. Deze werkwijze heeft een aantal grote voordelen. De quick-wins zorgen ervoor dat het masterplan geen ‘dode letter’ blijft en we snel resultaten op het terrein boeken.

Het masterplan wordt gefinancierd door de provincie Limburg samen met LSM (Limburg Sterk Merk).

Masterplan Alken Valley 2020